Stacja Terenowa w Spale

Opis zadań

Stacja Terenowa w Spale prowadzi sprzedaż usług konferencyjnych i noclegowych.

Wynajmuje bazę dydaktyczną i noclegową dla pracowników i studentów, niezbędną do realizacji zajęć terenowych.

Odpowiada za promocję pakietów w ramach pobytów indywidualnych.

Współpracuje z innymi obiektami / ośrodkami na rzecz komercyjnej sprzedaży usług noclegowych, konferencyjnych i okolicznościowych.

Dane kontaktowe

Stacja Terenowa w Spale

  • Wojciechowskiego 14 pokój: 105 97-215 Spała
tel: 42-235-01-32 e-mail:

Skład osobowy