Katedra Teorii Wychowania

Opis zadań

W strukturze organizacyjnej Katedry są dwa Zakłady: Zakład Teorii Kształcenia i Wychownia oraz Zakład Pedagogiki Porównawczej. Główne obszary działalności:

  1. Badania z teoretycznych podstaw socjalizacji, kształcenia i wychowania. Metodologiczne podstawy badań makropolitycznych i komparatystycznych.
  2. Współczesna myśl pedagogiczna - główne nurty, prądy, kierunki, doktryny i modele.
  3. Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza z Katedrą Pedagogiki Uniwersytetu Karola w Pradze (z prof. Stanislavem Bendlem) w zakresie badań nad procesami wychowawczymi; współpraca z prof. Alena Valisova z Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Department of Education and Adult Education) – Czeska Republika w zakresie psychologicznych uwarunkowań autorytetu w wychowaniu oraz z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (prof. Christine Wiezorek) w zakresie edukacji w demokracji.
  4. Prowadzenie Ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego z podstaw pedagogiki i badań procesów socjalizacyjnych oraz wychowawczych, z polityki oświatowej, porównawczej i współczesnej myśli pedagogicznej.
  5. Współpraca z ośrodkami oświatowymi, nauczycielami poszukującymi innowacji pedagogicznych;
  6. Wspierania edukacji alternatywnej w szkolnictwie publicznym, niepublicznym i w edukacji domowej.

Dane kontaktowe

Katedra Teorii Wychowania

  • Pomorska 46/48 (Katedra Teorii Wychowania ) pokój: 210 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-85

Skład osobowy

Lista jednostek