Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

Opis zadań

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych kierowana przez prof. Jana Lutyńskiego powstała w roku 1961. Powołana pierwotnie jako Katedra Socjografii, w roku 1970 wskutek reform szkolnictwa wyższego, została przekształcona w Zakład Metod i Technik Badań Społecznych. W jego ramach, pod kierownictwem profesora Lutyńskiego i przy współpracy prof. Zygmunta Gostkowskiego (kolejnego kierownika Katedry) wykształciła się łódzka szkoła metodologiczna, podejmująca problematykę rzetelności badań w socjologii. Prace badaczy z kręgu tej szkoły, publikowane w ramach cyklu wydawniczego „Analizy i próby technik badawczych w socjologii” wciąż inspirują kolejne pokolenia socjologów zainteresowanych problematyką rzetelności i weryfikacji w kontekście metodologii badań społecznych.

Aktualnie obszary zainteresowań teoretyczno-badawczych pracowników Katedry obejmują przede wszystkim metodologię badań sondażowych (PAPI, CATI, CAWI), metodologię FGI, metodologię badań nad światami społecznymi, badania partycypacji obywatelskiej, badania nad mediami, etykę badań społecznych. W ramach współpracy w Katedrze podejmowane były również badania na rzecz praktyki społecznej.

Z inicjatywy Katedry Metod i Technik Badań Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny podpisał umowę z firmą Cadas Software, w ramach której jest realizowany projekt pt. Laboratorium CADAS umożliwiający studentom naukę obsługi PLATFORMY CADAS oraz jej wykorzystanie do realizacji badań prowadzonych na potrzeby zespołowych projektów badawczych, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Pracownicy Katedry opiekują się Pracownią Badań Fokusowych mieszczącą się na Wydziale.

Dane kontaktowe

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych

  • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-56 e-mail:

Skład osobowy