Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta

Opis zadań

  • Organizacja całego procesu kształcenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
  • Organizacja i obsługa procesu rekrutacji na studia
  • Obsługa toku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
  • Obsługa studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ
  • Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie sytemu zapewnienia jakości kształcenia

Dane kontaktowe

Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta

  • Matejki 22/26 pokój: 5, 13-19 90-237 Łódź
tel: 42-635-62-16 e-mail: www: http://www.wz.uni.lodz.pl/djkios

Skład osobowy

Lista jednostek