PROFIL PRACOWNIKA: Renata Kopczyńska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Raporty dotyczące obciążeń dydaktycznych
  • Rozliczanie Kart Indywidualnych Obciążeń Dydaktycznych (KIOD)
  • Ankiety
  • Rozliczenia międzywydziałowe
  • Księgi inwentarzowe DJKiOS
  • Raporty do oceny pracowniczej


KONTAKT I DYŻURY