PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Babińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa toku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach:

analityka biznesu, automatyzacja procesów biznesowych - BPA, cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, finanse i inwestycje, logistyka, marketing, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, rachunkowość, zarządzanie, zarządzanie miastem, zarządzanie zasobami ludzkimi

Obsługa administracyjna praktyk studenckich

KONTAKT I DYŻURY

pok. 18: 42-635-47-16

Dyżury

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 09:00-13:00
środa: 09:00-13:00
czwartek: 09:00-13:00