Dział Nauki i Jakości Kształcenia

Opis zadań

Dział Nauki i Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego:

- współpraca z Dziekanem i Kolegium Dziekańskim;

- obsługa sekretariatu Dziekana WPiA UŁ;

- współpraca z Przewodniczącą Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne;

- sprawy związane z Komisją Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne;

- przewody doktorskie/postępowania doktorskie;

- postępowania habilitacyjne;

- plany i programy studiów;

- rozliczanie czasu pracy nauczycieli akademickich - KIOD;

- prowadzenie studiów doktoranckich rozpoczętych przed 2019/2020;

- ewaluacja działalności naukowej;

- nostyfikacje.


Dane kontaktowe

Dział Nauki i Jakości Kształcenia

Skład osobowy