Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

Opis zadań

Główna obszary badań, które prowadzimy to antropologia miasta, pamięci, jedzenia, rzeczy; przeszłość w krajobrazie miasta i wsi; etnobotanika; cyfrowe archiwa; folklor współczesny; teoria etnologiczna i metodologia współczesnej antropologii. Teren badań: miasta i miasteczka w Polsce i w Europie, Jura Krakowsko-Częstochowska, Ameryka Południowa.

Badamy

  • miejskie przestrzenie (m.in. ulice, dzielnice, cmentarze), miejskie narracje, tożsamość miast i ich mieszkańców, miejskie pejzaże sensoryczne oraz codzienność wielkiego i małego miasta – tematy te odnosimy szczególnie do Łodzi i jej wielokulturowego klimatu społecznego oraz do miasteczek województwa łódzkiego
  • funkcje pamięci w procesie poznania, status pamięci jako źródła wiedzy w antropologii oraz poznawczą wartość kategorii postpamięci i jej możliwe zastosowania w badaniach antropologicznych
  • ślady przeszłości w materialnej i niematerialnej sferze życia społecznego, miejsca pamięci i miejsca zapomnienia, krajobrazy kulturowe i dynamikę ich przemian, dziedzictwo kulturowe i związane z nimi lokalne praktyki oraz strategie działania – terenem naszych eksploracji jest Jura Krakowsko-Częstochowska, niektóre fragmenty Łodzi (ulica Wschodnia, dawne osiedla robotnicze i Bałuty) oraz województwo łódzkie
  • współczesne praktyki kulinarne i ich kulturowo-społeczne konotacje, mody, trendy i ideologie żywieniowe, jedzenie jako element wielu dyskursów: tożsamościowego, ludycznego, etycznego, estetycznego
  • współczesne praktyki zamieszkiwania i estetyzacji przestrzeni domowej, relacje człowiek – przedmiot oraz status i znaczenie przedmiotów w kontekście życia codziennego, kultury popularnej oraz designu
  • możliwości analizy i interpretacji dokumentów przestrzeni prywatnej (m.in. prywatne zapiski rachunkowe) w perspektywie antropologii kulturowej
  • przekazy współczesnego folkloru (miejskiego, środowiskowego, rodzinnego), formy folkloru rozpowszechniane przez media, obecne w obiegu kultury popularnej, w tym zjawisko folkloru internetowego
  • kontynuacje i zmiany zachodzące w ziołolecznictwie i diecie grup migrantów (Polacy w Misiones Argentynie; Metysi paragwajscy w Misiones Argentynie), dzikie rośliny jadalne, znaczenie miejskich ogrodów działkowych w Polsce, archiwalne materiały dotyczące wykorzystania roślin wśród ludności wsi polskiej II RP
  • historię myśli etnologicznej, metodologiczne problemy antropologii i dyscyplin pokrewnych (w tym zagadnienie etyki w badaniach etnograficznych), tożsamość antropologii jako nauki, antropologie przedmiotowe oraz język pojęć współczesnej antropologii

Dane kontaktowe

Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej

  • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź

Skład osobowy