Sekcja ds. informatyki

Opis zadań

W obszarze działań Sekcji ds. Informatyki WZ znajdują się:

 • Zarządzanie informatyczną siecią wydziałową WZ UŁ – przewodową i bezprzewodową. Zapewnienie ciągłości pracy sieci oraz nadzór nad urządzeniami sieciowymi – firewallem, routerami, przełącznikami, kontrolerem WiFi i punktami dostępowymi.
 • Zarządzanie, zapewnienie ciągłości pracy oraz nadzór nad serwerami produkcyjnymi i dydaktycznymi pracującymi w strukturze WZ UŁ.
 • Dbanie o bezpieczeństwo informacji, danych i usług w systemach informatycznych WZ UŁ nadzorowanych przez Sekcję ds. Informatyki.
 • Zarządzanie prawami dostępu do zasobów i usług w systemach informatycznych WZ UŁ i UŁ nadzorowanych przez Sekcję ds. Informatyki.
 • Zapewnienie pierwszej pomocy informatycznej pracownikom WZ UŁ w zakresie oprogramowania i usług realizowanych w systemach WZ UŁ i UŁ oraz podstawowej pomocy w razie awarii.
 • Nadzór nad sprzętem komputerowym produkcyjnym i dydaktycznym (w laboratoriach komputerowych i “kawiarence”) WZ UŁ i zainstalowanym na nim oprogramowaniem. Zapewnienie ciągłości pracy laboratoriów komputerowych WZ UŁ.
 • Zarządzanie i utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem na serwerach i komputerach pracowniczych WZ UŁ.
 • Współtworzenie, zarządzanie, utrzymanie stron www WZ UŁ, a także innych stron podlegających kontroli Sekcji ds. Informatyki.
 • Zarządzanie licencjami oprogramowania udostępnianego pracownikom i studentom WZ UŁ, w szczególności PS Imago i Statistica.
 • Tworzenie, testowanie, wdrażanie i utrzymywanie specjalistycznego oprogramowania usprawniającego procesy dydaktyczne i administracyjne.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pracowników WZ UŁ.
 • Współudział przy administracji, modernizacji i rozbudowie systemów informatycznych wykorzystywanych na WZ UŁ oraz w UŁ.
 • Pomoc merytoryczna przy zakupach i wdrażaniu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w WZ UŁ oraz likwidacji sprzętu zużytego lub uszkodzonego.

Dane kontaktowe

Sekcja ds. informatyki

 • Matejki 22/26 pokój: 004 90-237 Łódź
tel: 42-635-50-47 e-mail: www: http://wz.uni.lodz.pl/informatycy

Skład osobowy