PROFIL PRACOWNIKA: Grzegorz Podgórski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W ramach obowiązków na WZ UŁ:

 • zarządzanie, administracja i utrzymanie sieci informatycznej lokalnej: przewodowej i bezprzewodowej;
 • zarządzanie, utrzymanie i administracja infrastruktury urządzeń sieciowych;
 • monitorowanie i analiza ruchu sieciowego orazwprowadzanie stosownych zmian do konfiguracji urządzeń sieciowych w ramachoptymalizacji i spełnienia założeń bezpieczeństwa;
 • projektowanie i aktualizacja infrastrukturysieciowej;
 • konfiguracja i administracja dostępu zdalnego VPN;
 • zapewnienie ciągłości pracy sieci informatycznej;
 • pełnienie funkcji Lokalnego Administratora SystemówInformatycznych (LASI) podległemu Inspektorowi Ochrony Danych (IOD) na UŁ;
 • wdrażanie, monitorowanie i analiza odpowiednichprocedur bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo i ochrona danych w ramach IT;

W ramach obowiązków: - prowadzenie zajęć laboratoryjnych i wykładów z tematyki obejmującej:

 • sieci komputerowe (budowa, projektowanie, utrzymanie i administrowanie),
 • bezpieczeństwa informacji i usług (tworzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, analiza, oszacowanie i zarządzanie ryzykiem),
 • systemy informatyczne zarządzania,
 • konfigurację, administrację i utrzymanie wybranych usług sieciowych i serwerowych,
 • architekturę ICT,
 • analizę i prognozowanie danych.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • bezpieczeństwo i ochrona danych danych, informacji i usług w nowoczesnych środowiskach IT;
 • nowoczesne metody uwierzytelniania;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologi w kontekście ochrony danych;
 • ocena i analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji.

OSIĄGNIĘCIA

Kursy i ceryfikaty:
Ukończony kurs RESILIA FOUNDATION®;
Certyfikat COBIT® 5 Foundation;
Ukończony kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate);
Certyfikat MCP (Microsoft Certified Professional);
Certyfikat MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator);
Certyfikat MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer).

Udział w projektach:
Erasmus+ "FUTURE TIME TRAVELLER";
“E-balance: balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods” w ramach 7-go Programu Ramowego UE prowadzonego w latach 2013-2017.
"Synergy+ Expanding the Competitive Intelligence in the European Distributed Energy Resources Sector” (Rozwinięcie inteligentnego współzawodnictwa w europejskim sektorze rozproszonych źródeł energii) w ramach 6-go Programu Ramowego UE

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-50-47

Matejki 22/26 (Sekcja ds. informatyki) pokój: 003 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-58

Matejki 22/26 (Kierownik Katedry Informatyki, Kierownik Zakładu) pokój: 143 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-10:00 W pokoju 003 na poziomie -1
środa: 10:00-11:00 W pokoju 003 na poziomie -1