Katedra Informatyki

Opis zadań

Katedra Informatyki wywodzi się z Zakładu Organizacji Przetwarzania Danych Instytutu Organizacji i Zarządzania, który został utworzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1971 roku. W 1981 roku zakład wyodrębnił się z Instytutu i przekształcił w Katedrę Informatyki. Organizatorem i kierownikiem zakładu, a potem katedry był Profesor dr hab. Józef Szczepaniak, który pełnił tę funkcję do 1989 roku.

Od 1994 roku Katedra Informatyki jest częścią Wydziału Zarządzania, którego była współzałożycielem.

Kierowania Katedrą w kolejnych latach do 2016 roku (z przerwą w latach 2004-2007) podjął się Profesor dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński. W latach 2004-2007 kierownikiem Katedry była dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ, która od 1 października 2009 przeszła na emeryturę.

Od 2016 roku, funkcję kierownika sprawuje dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ.Katedra od początku swego powstania prowadzi badania związane z zastosowaniem informatyki w organizacjach i przedsiębiorstwach. Część zrealizowanych badań i projektów współfinansowanych było przez Komitet Badań Naukowych.

Narzędzia informatyki w społeczeństwie informacyjnym w kreowaniu zrównoważonego rozwoju

Celem badań jest:

 • identyfikacja procesów transformacji cyfrowej inteligentnych i zrównoważonych organizacji oraz jednostek administracji publicznej,
 • określenie kierunków rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych związanych z ideą Smart: Smart home, Smart building i Smart city i udziału w nich nowoczesnych narzędzi informatyki: chmury obliczeniowej, Internetu Rzeczy, analiz Big Data,
 • analiza możliwości zastosowania metodyk zarządzania projektami, które wspierają strategię zrównoważonego rozwoju (PRISM) do zarządzania innowacyjnymi projektami ICT.

Rozwój usług informatycznych i technologii IT w organizacjach opartych na wiedzy

Celem badań jest:

 • analiza zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach i jej wpływ na transformację cyfrową biznesu,
 • identyfikacja wpływu chmury obliczeniowej na rozwój ICT w polskich organizacjach,
 • identyfikacja i weryfikacja możliwości wykorzystania rozwiązań zarządzania danymi w biznesie,
 • identyfikacja i weryfikacja istniejących standardów bezpieczeństwa danych w rozwoju Internetu Rzeczy,
 • określenie kierunków i stanu rozwoju standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji,
 • identyfikacja zagrożeń technologicznych i społecznych rozwiązań Big Data,
 • identyfikacja i ocena obszarów wykorzystania technologii VR i AR w organizacji,
 • analiza wpływu nowoczesnych technologii - VR, AR i chmury obliczeniowej na architekturę danych w organizacji.

Dane kontaktowe

Katedra Informatyki

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-51-98 e-mail: www: ki.wz@uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek