PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Grudzińska-Kuna

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik dydaktyczny Katedry Informatyki Wydziału Zarządzania

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych:
  • na studiach II st. stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie biznesem specjalność Zarządzanie zasobami IT,
  • koordynator przedmiotów Rozwój oprogramowania oraz Zarządzanie wymaganiami na specjalności Zarządzanie zasobami IT
  • na studiach I st. kierunku Zarządzanie miastem, koordynator przedmiotu e-Administracja
 • Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Zarządzania i Katedry Informatyki

BIOGRAM

 • 2016 - starszy wykładowca w Katedrze Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ
 • 2013-2016 Alkom S.A. prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji w zakresie analizy biznesowej, modelowania i projektowania aplikacji oraz modelowania i analizy procesów biznesowych
 • 2003 uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii
 • 1991-2013 Uniwersytet Łódzki, asystent na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, adiunkt na Wydziale Zarządzania
 • 1987-1991 Ł.Z.M "Lozamet" - udział w projekcie wdrożeniowym systemu MRP
 • Absolwentka kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczego UŁ

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów jak:

 • konwergencja metod i technik tworzenia oprogramowania z koncepcjami i metodami zarządzania i ich wzajemne oddziaływanie.
 • optymalizacja strumienia wartości w procesach tworzenia i eksploatacji oprogramowania
 • rozwój oprogramowania sterowany modelami w dobie transformacji cyfrowej biznesu, robotyzacji procesów biznesowych i przemysłu 4.0
 • ewolucja języków modelowania - modele wykonywalne, symulacje i transformacje modeli, orientacja dziedzinowa.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 (Kierownik Katedry Informatyki, Kierownik Zakładu) pokój: 148 90-237 Łódź

Dyżury

środa: 15:00-16:00 Po uprzednim umówieniu mailowym
sobota: 14:30-15:30 Po uprzednim umówieniu mailowym