PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Ciach

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik dydaktyczny w Katedrze Informatyki.

W ramach obowiązków dydaktycznych:

  • prowadzę zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów studiów podyplomowych.
  • jestem opiekunem kierunkowych studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, Rachunkowość, Zarządzanie miastem.
  • jestem koordynatorem przedmiotów: Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości, Wizualizacja i grafika dla menedżera, Wizualizacja danych i nowoczesne metody prezentacji, Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

piątek: 13:15-14:00 pok. 136, w trakcie sesji tylko konsultacje on-line