PROFIL PRACOWNIKA: Anna Kaczorowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pomysłodawcą i koordynatorem następujących przedmiotów z problematyki zarządzania przedsięwzięciami: wprowadzenie do zarządzania projektami (wykład i laboratorium informatyczne), zarządzanie projektami informatycznymi (wykład), zarządzane projektami informatycznymi w logistyce (konwersatorium i laboratorium), tradycyjne i zwinne metody zarządzania projektami IT (wykład), zarządzanie projektami w dostarczaniu usług IT (wykład i ćwiczenia informatyczne), Project Management with the Use of IT Tools (wykład i laboratorium po angielsku).

Łączę pracę naukową i dydaktyczną z praktyką, dzieląc się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z partnerami UŁ.

BIOGRAM

Pracuję w Katedrze Informatyki od 1 października 1991 r.

Studia magisterskie ukończyłam na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ na kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka ze specjalnością przetwarzanie danych i rachunkowość.

Zarówno moja praca magisterska (pt. Problemy komputeryzacji gospodarki materiałowej na przykładzie Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto), jak i rozprawa doktorska (pt. Efektywność wdrażania systemów informatycznych klasy EMS na przykładzie krajowych zakładów energetycznych) były związane z elektroenergetyką.

Moje motto zawodowe: Sekret sukcesu w każdej pracy polega na tym, żeby nie odejść, kiedy zacznie cię ona niecierpliwić, drażnić albo przysparzać kłopotów i trudności, ale zostać i znaleźć na to jakiś sposób.

ZAINTERESOWANIA

Po 2004 r. głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest metodyczne – tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami, zwłaszcza z zakresu ICT.

Moja działalność naukowa koncentruje się również wokół problematyki: strategicznego zarządzania projektami, zarządzania jakością i ryzykiem w projektach, elektronicznej administracji, wsparcia informatycznego i organizacyjnego zarządzania przedsięwzięciami.

OSIĄGNIECIA

W 2016 roku otrzymałam indywidulaną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. „E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami”, która została uznana za monografię wybitną.

W odpowiedzi na potrzeby partnerów UŁ i firm z jego otoczenia biznesowego przeprowadziłam kilkadziesiąt kursów

i dedykowanych szkoleń dokształcających, przede wszystkim z zakresu zarządzania projektami ICT.

Posiadam doświadczenie jako kierownik, członek zespołów projektowych i konsultant w przedsięwzięciach oraz dobrą znajomość branży elektroenergetycznej i pracy jednostek administracji publicznej.

Dzięki mojej inicjatywie zaistniał na Wydziale Zarządzania przedmiot zarządzanie projektami.

W październiku 2018 r. skomentowałam w mediach tematykę zarządzania projektami i nakreśliłam kierunki dalszego rozwoju tej formy zarządzania w autorskim tekście „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – SKĄD SIĘ WZIĘŁO I DOKĄD ZMIERZA? (tekst zamieszczono m.in. na stronach: https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/2781783,Zarzadzanie-projektami-skad-sie-wzielo-i-dokad-zmierza.html oraz https://www.karierawfinansach.pl/artykul/wiadomosci/zarzadzanie-projektami-skad-sie-wzielo-i-dokad-zmierza).


KONTAKT I DYŻURY

tel. do pokoju 151 na Wydziale Zarządzania: 42-635-52-21

Matejki 22/26 pokój: 151 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 13:00-14:00 konsultacje w pokoju 151
sobota: 12:00-12:45 20.04.2024; konsultacje dla studentów niestacjonarnych