PROFIL PRACOWNIKA: Beata Gontar

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik dydaktyczny w Katedrze Informatyki.
Obowiązki dydaktyczne obejmują:
- koordynowanie kierunku Cyfryzacja
- działalność dydaktyczną w języku polskim i angielskim (prowadzenie zajęć na I i II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
- koordynowanie przedmiotów: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty usług IT, ICT w smart society
- działalność organizacyjną na rzecz Katedry

BIOGRAM

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe (Computer Aided Management) na Univeriste Lyon II.
Doktorat obroniła w 1999r. Pracuje w Katedrze Informatyki jako starszy wykładowca.
Odbyła staże naukowe w The Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (INESC TEC), Porto, Portugalia w ramach projektu europejskiego ESCADINA, a także w Rosji (Nowosybirsk) i na Ukrainie (Tarnopol).
Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami oraz narzędzi informatycznych w zarządzaniu.
Uczestniczy w wymianie dydaktycznej w ramach Erasmus+.

ZAINTERESOWANIA

- zarządzanie projektami
- systemy informatyczne zarządzania

OSIĄGNIĘCIA

- nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia za książkę pt."Strategiczne zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast"
- nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik "Zarządzanie danymi w organizacji" (II miejsce)
- nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2022)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-59

Dyżury

czwartek: 11:15-12:00 p.145 lub lab 02
piątek: 15:30-16:15 p.145 lub lab 01