PROFIL PRACOWNIKA: Jolanta Bieńkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie badań i przygotowanie publikacji naukowych;
 • recenzowanie publikacji naukowych dla czasopism: "European Journal of Innovation Management", "Journal of organizational change management" (Emerald Publishing) oraz "Journal of Management & Organization" (Cambridge University Press), "The International Journal of Management Education" (Elsevier); "Education and Information Technology" (Springer);
 • opieka nad realizacją projektów Koła Kreatywności Biznesowej "Bizaktywne", w tym głównego: konferencji i magazynu CREATIVE VIBES;
 • opieka nad przygotowaniem referatów i artykułów naukowych studentów;
 • współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości oraz lokalnymi przedsiębiorcami;
 • koordynacja projektu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych "Laboratorium Innowacji UŁ";
 • opieka naukowa nad projektami uczniów w programie "Zdolny uczeń - świetny student" (od 2019);
 • prowadzenie warsztatów w ramach "Akademii Młodego Ekonomisty" (od 2015).

BIOGRAM

Akademicka ścieżka zawodowa:

2012 uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

od 2010 Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki (pracownik naukowo-dydaktyczny)

2003-2008 Studia Doktoranckie w zakresie Nauk o Zarządzaniu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

1993-1998 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, kierunek: zarządzanie i marketing


Certyfikaty:

IPMA Level D

AgilePM Foundation

PRINCE2 Foundation

ZAINTERESOWANIA

 • psychospołeczne aspekty zarządzania,
 • kreatywność i innowacyjność w biznesie,
 • marketing,
 • zarządzanie projektami,
 • kulinaria,
 • moda.

OSIĄGNIĘCIA

Lista publikacji:

https://scholar.google.com/citations?user=95ZEsrcA...

https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Bienk...

Nagroda Rektora za publikację "Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników. Diagnozowanie sytuacji pracy." (2014)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-50-54

Matejki 22/26 (Zakład Teorii Zarządzania) pokój: 337 90-237 Łódź