Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Opis zadań

Zadaniem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych UŁ jest prowadzenie pracy naukowej oraz dydaktyka z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.

Zainteresowania naukowe Katedry to przede wszystkim ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego (w tym problematyka źródeł i podmiotów tego prawa), prawo morza, prawo praw człowieka, międzynarodowe prawo lotnicze, problematyka sprawiedliwości okresu przejściowego, a także wybrane zagadnienia z prawa Unii Europejskiej oraz miejsca prawa międzynarodowego w porządkach prawnych wybranych państw w ujęciu porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych).<u1:p> </u1:p>

Katedra prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, a także wykłady monograficzne (w języku polskim i angielskim).<u1:p> </u1:p>

Katedra ponadto przygotowuje studentów do udziałów w międzynarodowych konkursach typu moot court z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.<u1:p> </u1:p>

<u1:p></u1:p>

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Skład osobowy