PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Połatyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ

BIOGRAM

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2006 roku na podstawie rozprawy "Obywatelstwo osób fizycznych jako aspekt sukcesji państw". Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w 2016 r., od 2017 jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek zwyczajny American Society of International Law. Recenzent wielu czasopism, m.in. Polish Yearbook of International Law, Studiów Prawno-Ekonomicznych i Przeglądu Sejmowego.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół klasycznych problemów prawa międzynarodowego publicznego, w szczególności prawa morza, prawa kosmicznego oraz źródeł prawa.

OSIĄGNIECIA

Laureatka Nagrody im. prof. Jana Kodrębskiego dla najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w roku 2001, Nagrody indywidualnej Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcie naukowe (monografia "Słuszność (equity) w orzecznictwie sądów i trybunałów międzynarodowych", 2016) oraz Nagrody indywidualnej Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne (2018).

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

tel: 42-635-64-42

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź