Wydział Prawa i Administracji

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

1.Dziekan kieruje wydziałem i jest jego reprezentantem.

2. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wchodzących w skład wydziału, na podstawie upoważnienia rektora.

3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, nienależące do kompetencji organów Uniwersytetu.

4. Dziekan w szczególności:

1) podejmuje decyzje w imieniu rektora w ramach udzielonego przez rektora pełnomocnictwa;

2) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu;

3) kieruje gospodarką finansową wydziału;

4) przedkłada radzie wydziału projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;

5) na podstawie i w granicach udzielonego przez rektora pełnomocnictwa zaciąga zobowiązania i dokonuje wydatków w imieniu Uniwersytetu w zakresie dotyczącym wydziału, a także dokonuje innych czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu będącego w dyspozycji wydziału, z wyjątkiem zbywania i obciążania nieruchomości;

6) koordynuje działalność dydaktyczną na wydziale;

7) podejmuje działania w zakresie działalności badawczej wynikające z decyzji kolegium do spraw nauki;

8) podejmuje decyzje lub przedkłada wnioski w sprawie powołania i odwołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;

9) podejmuje decyzje i przedkłada wnioski w innych sprawach związanych z działalnością wydziału.

Dane kontaktowe

Wydział Prawa i Administracji

 • Kopcińskiego 8/12 (e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl) pokój: 2.40 90-232 Łódź
 • Kopcińskiego 8/12 pokój: 2.40 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-48 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Pracownicy

 • zdjęcie pracownika

  dr Robert Adamczewski

  Pracuje w: Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Monika Adamiak

  Pracuje w: Dział Obsługi Studentów

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  Elżbieta Adamkiewicz

  Pracuje w: Dział Obsługi Studentów

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Zuzanna Adamusik

  Pracuje w: Wydział Prawa i Administracji

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Ewa Andruszkiewicz

  Pracuje w: Dział Obsługi Studentów

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Mateusz Balcerzak

  Pracuje w: Zakład Prawa Własności Przemysłowej

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  mgr Beata Barańska

  Pracuje w: Dział Obsługi Studentów

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Anna Barańska

  Pracuje w: Katedra Postępowania Cywilnego I

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Adam Bartczak

  Pracuje w: Katedra Teorii i Filozofii Prawa

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  prof. dr hab. Jarosław Berent

  Pracuje w: Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Paula Białkowska

  Pracuje w: Zakład Prawa Administracyjnego

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Justyna Bieda

  Pracuje w: Zakład Badań nad Rozwojem Administracji i Prawa

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Edyta Bielak-Jomaa

  Pracuje w: Zakład Prawa Stosunków Pracy, Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr hab. Monika Bogucka-Felczak

  Pracuje w: Zakład Prawa Daninowego, Zobowiązań i Procedur Podatkowych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil
 • zdjęcie pracownika

  dr Magdalena Budziarek

  Pracuje w: Katedra Prawa Finansowego

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Zobacz profil

Lista jednostek