Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opis zadań

COMPASS

Kierownik Centrum PPPUS
prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk

Członkowie Komitetu Zarządzającego
dr Tatiana Wrocławska
dr Marta Otto
dr Aneta Tyc

dr Izabela Florczak


CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM PPPUS

 1. Prowadzenie badań naukowych o charakterze prawnoporównawczym w zakresie zróżnicowanych aspektów związanych z wykonywaniem pracy ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań prawa pracy oraz zróżnicowanych metod badawczych;
 2. Umiędzynarodowienie nauki oraz wyników badań naukowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców w wyniku realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych;
 3. Nawiązanie, wzmacnianie i rozszerzanie współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez wymianę informacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, szkoleń oraz kursów.

ZADANIA

 • pozyskiwanie i realizacja grantów naukowych,
 • pogłębianie i urzeczywistnienie interdyscyplinarnej współpracy naukowej,
 • tworzenie platform i sieci badawczych w celu szerzenia międzynarodowej współpracy naukowej,
 • rozpowszechnianie i udostępnianie wiedzy poprzez przygotowywanie publikacji naukowych,
 • organizacja przedsięwzięć międzynarodowych o charakterze naukowym w celu wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli środowisk naukowych w formie:
  • seminariów,
  • szkół letnich oraz zimowych,
  • wykładów gościnnych,
  • konferencji oraz kongresów międzynarodowych; świadczenie pomocy prawnej, przygotowywanie opinii prawnych oraz ekspertyz
 • edukacja oraz organizowanie szkoleń w zakresie szeroko rozumianych aspektów związanych z wykonywaniem pracy.

Dane kontaktowe

Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Skład osobowy