Profil pracownika: Aneta Tyc

O mojej pracy

Adiunkt - Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

 

Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna

 

Biografia

Aneta Tyc – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ – administracji (2004-2009, seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy) oraz prawa (2006-2010, seminarium magisterskie w Katedrze Postępowania Cywilnego I). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2015 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy”, która została przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Górala. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. „Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym” (Wolters Kluwer: Warszawa 2016), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka bądź współautorka ponad 80 publikacji naukowych w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim (w tym monografii pt. Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach, Routledge: Londyn, Nowy Jork 2021). Autorka kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, w tym ponad 40 na międzynarodowych konferencjach za granicą. Recenzentka w kilku polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, m.in. Routledge, The Economic and Labour Relations Review, Central European Journal of Public Policy, Bratislava Law Review. Zastępca Kierownika Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. Więcej informacji na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/aneta-tyc.html

https://www.wpia.uni.lodz.pl/en/about/staff/aneta-tyc.html

Osiągnięcia

Laureatka Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2019 r.); laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2018-2020). Stypendystka Development Studies Association (Uniwersytet w Manchesterze, 2018 r.). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia, Nagrody Naukowej Fundacji UŁ oraz kilku konkursów na najlepszy referat (za granicą). Stypendystka Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Trzykrotnie wyróżniona nagrodami Rektora dla doktorantów UŁ. Ośmiokrotnie otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

Uczestniczka projektu pt. „Migrant women on the labour market” finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE, realizowanego w Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (2016 r.). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: PRELUDIUM („Ciężar dowodu w prawie pracy”, nr 2012/05/N/HS5/01589) i SONATA („Handel światowy a prawa pracownicze”, nr 2016/21/D/HS5/03849). Kierownik projektów pt. „Il lavoro umano nell'ambito delle catene globali del valore: dall'abbigliamento ai palloni da calcio” (nr B1811900002023.02), „The Collective Agreement as a Measure of Flexibilisation of Labour Law a Comparative Study” (nr B1611900001457.02), „The Effectiveness of Human Labour Rights of Migrant Workers” (nr B1711900001696.02) oraz „The Fourth Industrial Revolution: New Skills, Occupations, and Methods of Supporting their Development” (nr B1711900001771.02) finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Wykonawca w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki („W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”, nr 2018/29/B/HS5/02534, kierownik projektu: prof. Tomasz Duraj, międzynarodowy zespół badawczy złożony z profesorów z: Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Ruhry w Bochum, Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya i Instytutu Prawa Litwy). Dwukrotnie wzięła udział w projektach pt. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” realizowanych w ramach grantów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Więcej informacji na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/pracownicy/aneta-tyc.html

Zainteresowania

Międzynarodowe i porównawcze prawo pracy

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności