PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Tyc

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny.

BIOGRAM

Dr hab. Aneta Tyc, profesor Uniwersytetu Łódzkiego – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – prawa (seminarium magisterskie w Katedrze Postępowania Cywilnego I) oraz administracji (seminarium magisterskie w Katedrze Prawa Pracy). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2015 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UŁ rozprawy pt. Ciężar dowodu w prawie pracy, która została przygotowana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Górala. Dysertację opublikowano w formie monografii pt. Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym (Wolters Kluwer: Warszawa 2016), za którą przyznano autorce indywidualną Nagrodę Rektora UŁ. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne uzyskała w 2022 r. na podstawie monografii pt. Global Trade, Labour Rights and International Law: A Multilevel Approach (Routledge: Londyn, Nowy Jork 2021), za którą otrzymała nagrodę finansowaną z programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2021 r.) oraz indywidualną Nagrodę Rektora UŁ (2023 r.). Książka zajęła pierwsze miejsce w konkursie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych (2023 r.).

Autorka bądź współautorka ponad 90 publikacji naukowych w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Autorka kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, w tym ponad 40 na międzynarodowych konferencjach za granicą, m.in. podczas Generalnego Kongresu Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Fukuoce w Japonii, na Uniwersytecie Wiktorii w Wellingtonie w Nowej Zelandii, na Uniwersytecie Republiki w Montevideo w Urugwaju, podczas Światowego Kongresu ILERA w Seulu w Korei Południowej, w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w Szwajcarii, na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Valparaíso w Chile oraz Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile, Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne we Francji, uniwersytetach w Leeds, Milton Keynes, Warwick, Manchesterze, Bradford, Glasgow, Edynburgu w Zjednoczonym Królestwie, Narodowym Uniwersytecie Irlandii w Galway, Uniwersytecie Amsterdamskim w Holandii, Uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Uniwersytecie w Bergamo we Włoszech, w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Międzynarodowej Organizacji Pracy w Turynie we Włoszech, na Uniwersytecie Harokopio w Atenach w Grecji, podczas I International Congress–Labour 2030–Rethinking the Future of Work w Porto w Portugalii.

Recenzentka w kilku polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych, m.in. Routledge, The Economic and Labour Relations Review, Central European Journal of Public Policy, Comparative Law Review, Bratislava Law Review, TalTech Journal of European Studies, Studia Iuridica Lublinensia.

Członek kilku zagranicznych stowarzyszeń naukowych; członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Komisji UŁ do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne oraz Rady Rozwoju Młodych Naukowców w kadencji 2020-2024; zastępca Kierownika Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia. Współpracuje z naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych. Ostatnie prace współredagowane: https://www.routledge.com/Discrimination-and-Employment-Law-International-Legal-Perspectives/Carby-Hall-Goral-Tyc/p/book/9781032308463 oraz https://www.routledge.com/International-Workplace-Discrimination-Law/Carby-Hall-Goral-Tyc/p/book/9781032571348

Prawnik praktyk - od dekady prowadzi obsługę prawną kilku spółek w Turynie we Włoszech.

W ramach różnych programów naukowych i grantów prowadziła badania i odbyła pobyty naukowe na wielu uczelniach, m.in. Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie Wiktorii w Wellingtonie, Uniwersytecie Sydney, Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie (dwukrotnie), uniwersytetach w: Londynie (Institute of Advanced Legal Studies), Bradford, Manchesterze, Grenoble, Genewie, Turynie (wielokrotnie), Mediolanie, Bergamo (dwukrotnie), Padwie, Amsterdamie (dwukrotnie), Edynburgu, Glasgow.

ZAINTERESOWANIA

Międzynarodowe i porównawcze prawo pracy.

OSIĄGNIECIA

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej (2018-2020). Stypendystka Development Studies Association (Uniwersytet w Manchesterze), stypendystka Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Laureatka Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego, przyznanej przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (2019 r.). Laureatka nagrody za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w UŁ w latach 2017-2021 finansowanej z programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” (2022 r.). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia, Nagrody Naukowej Fundacji UŁ oraz kilku konkursów na najlepszy referat (za granicą). Trzykrotnie wyróżniona nagrodami Rektora dla doktorantów UŁ. Ośmiokrotnie otrzymywała listy gratulacyjne Rektora UŁ.

Kierownik indywidualnego projektu w ramach konkursu IDUB - Granty dla młodych badaczy ed. 2022: „Towards the EU-Australia and the EU-New Zealand Free Trade Agreements: The Assessment of Labour Provisions” (2023-2024). Uczestniczka projektu pt. „Migrant women on the labour market” finansowanego z Siódmego Programu Ramowego UE, realizowanego w Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (2016 r.). Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: PRELUDIUM („Ciężar dowodu w prawie pracy”, nr 2012/05/N/HS5/01589) i SONATA („Handel światowy a prawa pracownicze”, nr 2016/21/D/HS5/03849). Kierownik projektów pt. „Il lavoro umano nell'ambito delle catene globali del valore: dall'abbigliamento ai palloni da calcio” (nr B1811900002023.02), „The Collective Agreement as a Measure of Flexibilisation of Labour Law a Comparative Study” (nr B1611900001457.02), „The Effectiveness of Human Labour Rights of Migrant Workers” (nr B1711900001696.02) oraz „The Fourth Industrial Revolution: New Skills, Occupations, and Methods of Supporting their Development” (nr B1711900001771.02) finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców. Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki („W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawnoporównawcza”, nr 2018/29/B/HS5/02534). Dwukrotnie wzięła udział w projektach pt. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli i rodziców w kontekście praw dziecka i ucznia” realizowanych w ramach grantów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

niedziela: 16:00-18:00 Dyżury online w semestrze letnim 2023/2024: niedziele zjazdowe 16.00-18.00. W celu uzyskania linku proszę o kontakt w drodze email. Konsultacje stacjonarne można ustalać indywidualnie również w drodze email (WPiA, p. 3.37).