Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra w obecnej postaci funkcjonuje od 1 sierpnia 2020 r. (przed tą datą działała jako samodzielny zakład). W skład Katedry wchodzi dwóch profesorów, dwóch profesorów UŁ i dwóch adiunktów oraz doktoranci. Część pracowników ma doświadczenie w praktycznych zawodach prawniczych (dwóch sędziów, w tym jeden sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, adwokat i radca prawny.).

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry obejmują:

W zakresie europejskiego prawa pracy, m.in.: równe traktowanie i zakaz dyskryminacji pracowników, prawna regulacja whistleblowingu i ochrona sygnalistów, swobodny przepływ pracowników w UE, dialog społeczny oraz uczestnictwo pracowników w zarządzaniu w prawie UE, europejskie umowy zbiorowe i inne źródła europejskiego prawa pracy, status prawny europejskich partnerów społecznych, transfer zakładów pracy i przedsiębiorstw oraz inne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw, udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

W zakresie międzynarodowego prawa pracy, m.in.: pracownik jako podmiot międzynarodowego prawa pracy, międzynarodowe umowy handlowe a prawa pracownicze, pracownicy i Gig Economy, crowdsourcing, on-demand economy, status pracowników migrujących, rokowania zbiorowe i umowy zbiorowe, wolności związkowe, prawa socjalne a prawa człowieka, równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w systemie prawnym Rady Europy, stosowanie Europejskiej Karty Socjalnej przez sądy polskie, orzecznictwo sądów polskich w świetle międzynarodowego prawa pracy.

W zakresie zbiorowego prawa pracy, m.in.: problematyka systemu zbiorowego prawa pracy, zakres podmiotowy zbiorowego prawa pracy, demokracja pracownicza i demokracja związkowa, strajk i odpowiedzialność prawna związana ze strajkiem, rokowania zbiorowe, układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe, udział partnerów społecznych w tworzeniu prawa i podejmowaniu innych decyzji publicznych, przedstawicielstwo pracownicze w zakładzie pracy, przedsiębiorstwie i grupach przedsiębiorstw.

Pracownicy Katedry prowadzą aktywną działalność w stowarzyszeniach naukowych i sieciach naukowych, uczestniczą w konferencjach naukowych. Katedra organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje.

Dane kontaktowe

Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

  • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy) pokój: 3.10, 3.13 90-232 Łódź
tel: 42-635-40-38 Telefon do sekretariatu e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kemzpp

Skład osobowy