Katedra Prawa Rzymskiego

Opis zadań

Zadaniem Katedry Prawa Rzymskiego UŁ jest prowadzenie prac naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianego prawa rzymskiego.

W spektrum zainteresowań naukowych pracowników Katedry znajdują się w szczególności:

·Prawnoporównawcza historia prawa

·Historia nauczania prawa

·Recepcja prawa rzymskiego

·Kontynentalna tradycja prawna

·Angloamerykańska tradycja prawna

·Jurysprudencja rzymska

·Rzymska epigrafika prawnicza

·Rzymskie prawo karne

·Prawo bizantyjskie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze to wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria metodyczne. Część wykładów i zajęć warsztatowych jest prowadzona w językach niemieckim, angielskim i francuskim.


Dane kontaktowe

Katedra Prawa Rzymskiego

Skład osobowy