Katedra Prawa Rzymskiego

Opis zadań

Zadaniem Katedry Prawa Rzymskiego UŁ jest prowadzenie prac naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianego prawa rzymskiego.

W spektrum zainteresowań naukowych pracowników Katedry znajdują się w szczególności:

·Prawnoporównawcza historia prawa

·Historia nauczania prawa

·Recepcja prawa rzymskiego

·Kontynentalna tradycja prawna

·Angloamerykańska tradycja prawna

·Jurysprudencja rzymska

·Rzymska epigrafika prawnicza

·Rzymskie prawo karne

·Prawo bizantyjskie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Katedrze to wykłady, ćwiczenia, seminaria i proseminaria. Część wykładów i zajęć warsztatowych jest prowadzona w językach niemieckim, angielskim i francuskim.


Dane kontaktowe

Katedra Prawa Rzymskiego

  • Kopcińskiego 8/12 (Katedra Prawa Rzymskiego) pokój: 3.07; 3.08; 3.27; 3.28; 1.36 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-19 e-mail: www: https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki-ul/katedra-prawa-rzymskiego

Skład osobowy