PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Skrzywanek-Jaworska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się badaniami nad prawem rzymskim i szeroko rozumianą historią prawa prywatnego.

Koordynuję program Szkoła Prawa Niemieckiego, współorganizowany przez WPiA UŁ oraz Wydział Prawa Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Muenster.

BIOGRAM

Jestem doktorem habilitowanym nauk społecznych, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach skupiam się na zagadnieniach dotyczących recepcji prawa rzymskiego oraz europejskiej kultury prawnej. Badam instytucje rzymskiego, niemieckiego oraz europejskiego prawa prywatnego w aspekcie prawno-porównawczym.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

1. Recepcja prawa rzymskiego

2. Historia prawa zobowiązań i prawa rzeczowego w perspektywie prawno-porównawczej.

3. Europejskie prawo prywatne

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

tel: 42-635-63-02

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.08 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-11:30 W czerwcu dyżuruję we wtorki (godz. 10.00-11.30); p. 3.08.