PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Korporowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Planowanie i koordynacja badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim.

2. Rozwój i ewaluacji dyscyplin naukowych.

3. Nadzór nad projektami badawczymi prowadzonymi w Uniwersytecie Łódzkim.

4. Nadzór na Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1. Koordynowanie prac Centrum.

2. Kierowaniem projektami badawczymi prowadzonymi przez Centrum.

3. Prowadzenie badań w obszarze Anglo-Amerykańskiej tradycji prawnej.

1) Prowadzenie badań naukowych w obszarze recepcji prawa rzymskiego w Anglii oraz historii prawa angielskiego oraz amerykańskiego.

2) Prowadzenie zajęć w zakresie tematyki odpowiadającej prowadzonym badaniom naukowym.

3) Opieka merytoryczna nad studentami i doktorantami chcącymi prowadzić badania odpowiadające tematyce wskazanych powyżej zainteresowań naukowych.BIOGRAM

Jestem prawnikiem i kanonistą. Studia odbywałem na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (mgr - 2010; dr - 2015) oraz Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW (lic/mgr - 2016). W roku 2020 uchwałą Komisji ds nauki w dyscyplinie prawa UŁ otrzymałem stopień doktora habilitowanego nauk społecznych. Obecnie zatrudniony jestem na stanowisku profesora uczelni oraz pełnię funkcję prodziekana WPiA UŁ ds. nauki. Opublikowałem ponad sześćdziesiąt praca naukowych, w tym, monografie autorskie, monografie redagowane, artykuły, rozdziały w monografiach oraz mniejsze prace naukowe. Moim głównym obszarem badawczym pozostają recepcja prawa rzymskiego w Anglii oraz angielska historia prawa. Ponadto interesuję się i podejmuję badania nad starożytnym prawem rzymskim, amerykańską historią prawa, historią prawa polskiego i wpływem prawa rzymskiego na polską kulturę prawna oraz średniowiecznym prawem kanonicznem. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu konferencjach oraz seminariach naukowych, podczas których prezentowałem wyniki swoich badań w postaci referatu i wykładów. Na prowadzenie badań pozyskiwałem granty badawcze tak o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Od ponad dziesięciu lat prowadzę zajęcia z zakresu prawa rzymskiego, angielskiej historii prawa oraz metodologii common law.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: recepcja prawa rzymskiego w Anglii, historia prawa angielskiego, historia prawa amerykańskiego, średniowieczne prawo kanoniczne, historia prawa polskiego.

Zainteresowania prywatne: historia i kultura Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych, podróże.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

tel: 42-635-63-03

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.27 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 08:30-10:00 Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 maja br. mój dyżur odbywać się będzie w siedzibie Rektoratu UŁ w pokoju 111.