PROFIL PRACOWNIKA: Konrad Tadajczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę badania z zakresu rzymskiej epigrafiki prawniczej , powiązań medycyny antycznej z prawem oraz prawa bizantyjskiego

BIOGRAM

Badacz zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego UŁ. Prowadzę interdyscyplinarne badania z zakresu prawa medycyny farmacji i filologii klasycznej

ZAINTERESOWANIA

Rzymska epigrafika prawnicza , prawo bizantyjskie, historia medycyny i farmacji antycznej, patrologia rzymska

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-02

e-mail: tktadajczyk@wpia.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.08 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:30