Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego realizuje zadania określone § 98 ust. 1 Statutu UŁ. Jest ona jednostką, którą tworzą dwa Zakłady: Postępowania Karnego oraz Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki. Zespół Katedry tworzy trzynastu pracowników, w tym dwóch profesorów tytularnych, czterech profesorów UŁ, sześcioro adiunktów oraz jeden asystent ze stopniem naukowym doktora. Jest również grupa doktorantów, przygotowujących rozprawy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pracownikami i doktorantami Katedry są tak dogmatycy prawa, jak i osoby wykonujący zawody prawnicze – sędziowie: Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, prokurator, adwokaci, orzecznicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, aplikanci.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe dotyczące procesu karnego sensu largo, a więc postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, a także kryminalistyki, w szczególności broni palnej, konopi, narkomanii, ponadto medycyny sądowej. Wyniki badań są publikowane w monografiach i artykułach naukowych. Członkowie Zespołu są także autorami Systemu Prawa Karnego Procesowego, komentarzy, publikacji podręcznikowych, materiałów pomocniczych, takich jak kazusy i testy. Pracownicy Zespołu regularnie uczestniczą w konferencjach naukowych.

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: postępowanie karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, kryminalistyka, medycyna sądowa, kryminologia z wiktymologią kryminalistyczną, polityka karania, podstawowe zasady ścigania przestępstw, od zatrzymania do wykonania kary, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawo pracownika, podstawy prawa ochrony środowiska i kryminalistyki (Wydział Chemii UŁ), a także w języku angielskim Introduction to Criminal Law. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska prowadzone były ponadto zajęcia na temat oględzin miejsca zdarzenia, kryminalistycznych oraz procesowych aspektów biegłego, eksperta i specjalisty.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, proseminaria, seminaria magisterskie, ćwiczenia, laboratoria, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach karnych. Funkcjonuje również laboratorium Kryminalistyczne i medyczne aspekty dowodów sądowych.

Przy Katedrze działają także Studenckie Koła Naukowe: Prawa Karnego Procesowego oraz Kryminalistyków, dające studentom sposobność podejmowania aktywności naukowej i organizacyjnej.

W Katedrze były i są prowadzone studia podyplomowe, z których część ma charakter cykliczny, a część została zorganizowana na podstawie porozumień zawieranych z interesariuszami zewnętrznymi. Ta forma zajęć obejmuje zagadnienia: prawa karnego skarbowego, nowego modelu postępowania karnego, psychiatrii i psychologii dla sędziów, psychiatrii i psychologii sądowej. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez inne Katedry na WPiA UŁ, inne Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego oraz inne uczelnie.

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego była organizatorem dwóch Zjazdów Katedr Postępowania Karnego. Pierwszy odbył się w 2011 r. pod hasłem „Funkcje procesu karnego” i był połączony z jubileuszem 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Janusza Tylmana. Podczas drugiego „Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania”, zorganizowanego w 2019 r. uhonorowano Profesora Tomasza Grzegorczyka, z okazji 70-tych urodzin.

W 2008 r., wraz z Katedrą Prawa Pracy, Katedra zorganizowała konferencję naukową „Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne”. Katedra była ponadto organizatorem konferencji naukowych: „Poszukiwanie osób zaginionych” (2009), "Zagrożenia związane z Euro 2012" (2010), „Zwłoki ludzkie jako przedmiot badań kryminalistycznych” (2012). W latach 2015, 2016, 2018 Katedra we współpracy z Komendą Główną Policji, Prokuraturą Krajową oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi organizowała trzy edycje konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”. W styczniu 2021 r. Katedra była współorganizatorem konferencji naukowej „CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?

W 2016 r. Katedra była organizatorem konferencji naukowej „Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015 – 2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej”, poświęconej pamięci naszej Koleżanki.

Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki

  • Kopcińskiego 8/12 (sekretariat Katedry) pokój: 4.13 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-29 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek