PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Rydz-Sybilak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym od 2008 roku. Pracę zawodową poprzedziły moje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i administracji UŁ. W 2011 r. obroniłam pod patronatem Pana prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka rozprawę doktorską pod tytułem "Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym". Jako nauczyciel akademicki specjalizuję się w postępowaniu karnym oraz w prawie karnym skarbowym. Jako pracownik Katedry postępowania karnego i kryminalistyki - zajmuje się także prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa nieletnich.BIOGRAM

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym od 2008 roku. Pracę zawodową poprzedziły moje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i administracji UŁ. W 2011 r. obroniłam pod patronatem Pana prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka rozprawę doktorską pod tytułem "Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym". Jako nauczyciel akademicki specjalizuję się w postępowaniu karnym oraz w prawie karnym skarbowym. Jako pracownik Katedry postępowania karnego i kryminalistyki - zajmuje się także prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa nieletnich.

W latach 2005 - 2009 odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej - aplikację adwokacką, którą zakończyłam egzaminem w 2009 r. Od 2010 r. prowadzę indywidualna praktykę adwokacką. Posiadam również doświadczenie przy obsłudze podmiotów prawnych jako członek rad nadzorczych.

ZAINTERESOWANIA

Jestem osobą aktywną, która bardzo chętnie spędza czas wolny spacerując po lesie z psami. Lubię również wycieczki rowerowe, a aktualny trend na uprawianie jogi - umożliwił mi przekonanie się do tej uduchowionej formy aktywności fizycznej. W krótkich okresach totalnego relaksu - pochłaniają mnie kryminały, a w szczególności retrokryminały.

OSIĄGNIECIA

W ramach osiągnięć zawodowych nader wszystko cenie sobie możliwość współpracy międzynarodowej. Jako wykładowca w programach Erasmus+ - miałam możliwość prowadzenia zajęć na Wydziałach Prawa różnych Uniwersytetów, w tym w Budapeszcie, Brnie, Pavii.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.36 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 12:00-13:00 Pokój 4.36