Zakład Postępowania Karnego

Opis zadań

Zakład Postępowania Karnego wchodzi w skład Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Realizuje on zadania określone § 102 ust. 1 Statutu UŁ. Zespół tworzy sześciu pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym dwóch profesorów UŁ, troje adiunktów i jeden asystent ze stopniem naukowym doktora oraz doktoranci.

W Zakładzie prowadzone są badania naukowe dotyczące procesu karnego sensu largo, a więc postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, seminaria metodyczne, seminaria magisterskie, ćwiczenia, laboratoria, w tym symulacje rozpraw sądowych oraz z zakresu przygotowywania pism procesowych w sprawach karnych.

W Zakładzie funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego.

Doktoranci w Zakładzie Postępowania Karnego:

  • mgr Marcin Brzezowski
  • mgr Michał IgnasiakDane kontaktowe

Zakład Postępowania Karnego

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-29 e-mail: www: www.wpia.uni.lodz.pl

Skład osobowy