PROFIL PRACOWNIKA: Dariusz Świecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki. Organizacja pracy zakładu, a zwłaszcza podział zadań, ustalanie tematyki prowadzonych zajęć i tematów prac magisterskich, koordynowanie konferencji naukowych i spotkań seminaryjnych oraz działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Zakładu.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-80

Dyżury

poniedziałek: 11:30-12:00
niedziela: 12:00-12:30 w niedziele zjazdowe