Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

Opis zadań

W Zakładzie Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki prowadzone są zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: postępowanie w sprawach o wykroczenia, prawo karne skarbowe, kryminalistyka, medycyna sądowa, kryminologia z wiktymologią kryminalistyczną, podstawy prawa ochrony środowiska i kryminalistyki. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska prowadzone były ponadto zajęcia na temat oględzin miejsca zdarzenia, kryminalistycznych oraz procesowych aspektów biegłego, eksperta i specjalisty, a także laboratorium Kryminalistyczne i medyczne aspekty dowodów sądowych. W ramach Zakładu prowadzone są zajęcia ze studentami w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: wieczorowym i zaocznym. Formy zajęć obejmują: wykłady, konwersatoria, proseminaria, seminaria magisterskie, ćwiczenia oraz laboratorium Kryminalistyczne i medyczne aspekty dowodów sądowych. Przy Zakładzie działa także Studenckie Koła Naukowe Kryminalistyków, dające studentom sposobność podejmowania aktywności naukowej i organizacyjnej. W ramach Katedry prowadzone jest również seminarium doktorskie.

Zakład był organizatorem szeregu konferencji i seminariów naukowych, w tym trzech edycji konferencji „Policyjne Archiwa X” (2015, 2016, 2018) we współpracy z Komendą Główną Policji, Prokuraturą Krajową oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi; „CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?" (2021); „Kontrola pracownika – możliwości techniczne i dylematy prawne” wraz z Katedrą Prawa Pracy (2008); „Zwłoki ludzkie jako przedmiot badań kryminalistycznych” (2012); "Zagrożenia związane z Euro2012" (2010); „Poszukiwanie osób zaginionych” (2009).

Główne zainteresowania naukowe dotyczą m.in. odrębności postępowań szczególnych, w tym także postępowania karnego skarbowego w stosunku do procedury karnej, stron i innych uczestników postępowania, aspektów kryminalistycznych w prawie procesowym i prawie karnym skarbowym, kryminalistyczno-prawnej problematyki broni palnej, a także różnych aspektów prawnych i kryminologicznych związanych z posiadaniem i wytwarzaniem narkotyków.

Doktoranci w Zakładzie Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

  • mgr Katarzyna Kochel doktorant
  • mgr Łukasz Brzezowski doktorant
  • mgr Aleksandra Grubalska doktorant
  • mgr Adrianna Orzechowska doktorant
  • mgr Łukasz Krzyżewski doktorant

Dane kontaktowe

Zakład Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki

Skład osobowy