Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

Opis zadań

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych (w latach 1997-2005 Zakład Doktryn Polityczno-Prawnych) stanowi instytucjonalizację łódzkiego ośrodka badań nad myślą polityczną i prawną, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku stworzył w ramach Katedry Prawa Rzymskiego Prof. dr hab. Jan Kodrębski.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują przede wszystkim problematykę doktryn politycznych i prawnych, filozofii i teorii państwa, filozofii politycznej oraz prawo metakonstytucyjne, w tym zagadnienia konserwatyzmu, liberalizmu, anarchizmu. W badaniach tych poczesne miejsce zajmuje konserwatyzm brytyjski i francuski, liberalizm brytyjski, amerykański i niemiecki oraz anarchizm niemiecki, jak również polska myśl polityczna (myśl staropolska i okres międzywojenny).

_________________________________________

Zapraszamy na gościnne wystąpienia prof. Lee Stranga, amerykańskiego konstytucjonalisty z the University of Toledo, Ohio (https://www.utoledo.edu/law/faculty/fulltime/strang.html):

Czwartek (05.10.23), sala Czytelni Centrum Tocqueville'a (I piętro, beczka B).
Seminaria: godz. 12:00 pt. The future of the new originalist Supreme Court;
godz. 16:00 pt.
The history of Catholic legal education in the United States.

Spotkania dostępne w wersji on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhkYzM1YjktM2E5YS00MGI2LWE1NjgtNDFlODc0YmM5NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2294017bd1-1b85-4a09-9fc3-d61f09f13a83%22%7d

Piątek (06.10.23) - aula niebieska o godz. 11:00, wykład pt. The natural law account of the American Constitution połączony z prezentacją książki prof. Strang'a pt. Originalism's Promise. A Natural Law Account of the American Constitution.

"Oryginalism's Promise" to pierwsze prawnonaturalne uzasadnienie oryginalistycznej interpretacji amerykańskiej konstytucji. Znajduje nową podstawę dla oryginalizmu oraz jego nowatorską interpretację. Interesująca dla sędziów, naukowców i prawników, pomoże wszystkim zainteresowanym amerykańską konstytucją lepiej ją zrozumieć i pokaże, dlaczego szacunek dla niej, jej twórców, oraz systemu prawnego w ogólności jest poparty dobrymi powodami. Książka stanowi potężny wkład w najważniejszą współcześnie teorię interpretacji konstytucji, jaką jest oryginalizm

Spotkanie dostępne w wersji on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYxZjkxZGMtYWMyMi00MjI0LWEyMDQtYjUwZmFlODNkMDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%2294017bd1-1b85-4a09-9fc3-d61f09f13a83%22%7d

Organizatorami wydarzenia są Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a i The Center for Anglo-American Legal Tradition.

_________________________________________

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące seminariów i konwersatoriów

metodycznych dla studiów dziennych i wieczorowych, które odbędzie się 10.10.2023 r. w

sali 3.05 o godz. 16:00

W tym samym terminie odbędzie się również spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Myśli Polityczno-Prawnej.
_________________________________________

DR MICHAŁ RUPNIEWSKI OPOWIADA O GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem z cyklu #MyLegalResearch, w ramach którego przybliżamy badania prowadzone przez Pracowników, Doktorantów i Studentów naszego Paragrafu

W najnowszym odcinku dr Michał Rupniewski opowiada o godność człowieka, a w szczególności godność człowieka w prawie oraz filozoficznych źródłach swoich badań.
youtu.be/SseTHNmt0Qo


Dane kontaktowe

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

Skład osobowy