Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

Opis zadań

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych (w latach 1997-2005 Zakład Doktryn Polityczno-Prawnych) stanowi instytucjonalizację łódzkiego ośrodka badań nad myślą polityczną i prawną, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku stworzył w ramach Katedry Prawa Rzymskiego Prof. dr hab. Jan Kodrębski.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują przede wszystkim problematykę doktryn politycznych i prawnych, filozofii i teorii państwa, filozofii politycznej oraz prawo metakonstytucyjne, w tym zagadnienia konserwatyzmu, liberalizmu, anarchizmu. W badaniach tych poczesne miejsce zajmuje konserwatyzm brytyjski i francuski, liberalizm brytyjski, amerykański i niemiecki oraz anarchizm niemiecki, jak również polska myśl polityczna (myśl staropolska i okres międzywojenny).


SEMINARIA W KATEDRZE DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH 2022/2023

- Seminarium na studentów wszystkich kierunków (poza zaocznymi) - dotyczy seminariów prowadzonych przez prof. Tomasza Tulejskiego, prof. Macieja Chmielińskiego, prof. Marka Tracz-Trynieckiego i dr. Michała Rupniewskiego
- Konwersatorium metodyczne prowadzone w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych

DR MICHAŁ RUPNIEWSKI OPOWIADA O GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem z cyklu #MyLegalResearch, w ramach którego przybliżamy badania prowadzone przez Pracowników, Doktorantów i Studentów naszego Paragrafu

W najnowszym odcinku dr Michał Rupniewski opowiada o godność człowieka, a w szczególności godność człowieka w prawie oraz filozoficznych źródłach swoich badań.
youtu.be/SseTHNmt0Qo


Dane kontaktowe

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

Skład osobowy