Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia

Opis zadań

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia.

Celami Centrum są m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych nad prawnymi problemami nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • podjęcie prac badawczych nad praktycznym znaczeniem nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • prowadzenie badań nad efektywnością uregulowań prawnych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • projektowanie kierunków legislacyjnych rozwiązań w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia oraz opiniowanie projektów ustawodawczych dotyczących tej problematyki;
 • przygotowywanie i realizacja grantów naukowych w zakresie nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • organizowanie debat, seminariów i konferencji naukowych;
 • przygotowywanie publikacji naukowych będących wynikiem działalności naukowo-badawczej;
 • udzielanie pomocy prawnej różnym instytucjom publicznym i podmiotom prywatnym w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających na tle stosowania w praktyce nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • współpraca z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi aktywnymi w obszarze nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • opracowywanie opinii prawnych i ekspertyz związanych z prawnymi i praktycznymi problemami funkcjonowania nietypowych stosunków zatrudnienia;
 • prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających.


KONTAKT

Kierownik Centrum
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
E: cnsz@wpia.uni.lodz.pl

E: tduraj@wpia.uni.lodz.pl
T: (42) 635 63 71

Z-ca kierownika Centrum
dr Aneta Tyc
E: atyc@wpia.uni.lodz.pl

Sekretarz Centrum
dr Marcin Krajewski
E: marcin.krajewski@wpia.uni.lodz.pl

Koordynator ds. Centrum
mgr Mateusz Barwaśny
E: mbarwasny@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat
mgr Agnieszka Czernek
E: aczernek@uni.lodz.pl
T: (42) 635 40 38

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12,
pok. 3.35

Adres strony www. Centrum:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/centra-nauk...

Do udziału w Radzie Programowej Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostali zaproszeni:

 • Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, WPiA, UŁ
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral, WPiA, UŁ
 • Prof. nadzw. dr hab. Jakub Stelina, WPiA, Uniwersytet Gdański
 • Prof. nadzw. dr hab. Michał Skąpski, WPiA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Krzysztof Walczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Artur Tomanek, WPiA, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Aneta Tyc, WPiA, UŁ
 • Dr Marcin Krajewski, WPiA, UŁ
 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj, WPiA, UŁ (kierownik Centrum).

Dane kontaktowe

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia

Skład osobowy