Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

Opis zadań


Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego prowadzi :

1. badania naukowe w zakresie prawa UE, prawa międzynarodowego oraz porównawczego prawa konstytucyjnego, dotyczące m.in. zapewniania efektywności prawu międzynarodowemu i prawu UE w porządku krajowym, dialogu sędziowskiego, ochrony praw człowieka (m.in. swoboda wypowiedzi, ochrona danych osobowych, stosowanie Karty Praw Podstawowych UE), odpowiedzialności międzynarodowej, prawa azylowego i migracyjnego

2. zajęcia dydaktyczne i szkolenia w zakresie objętym badaniami naukowymi, w szczególności dotyczące zagadnień systemowych prawa Unii Europejskiej (w języku polskim i angielskim)


SEMINARIA NAUKOWE

Strona seminarium Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Facebooku:
https://www.facebook.com/Seminarium-KEPK-107070230698317

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Otwarte seminarium naukowe Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego
pt. Orzeczenia Sądu Najwyższego USA w sprawach światopoglądowych
zostało zorganizowane w dn. 17 grudnia 2020 r. w godz. 18.00 -20.00 za pośrednictwem MSTeams.

Program seminarium:
- słowo wprowadzające prof. dr hab. Anna Wyrozumska
- referat - dr Kazimierz Bem
- komentarz - dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ oraz dr hab. Marcin Górski
- dyskusja

W spotkaniu uczestniczyło 65 osób.
Po burzliwej dyskusji ustalono, że konieczne są kolejne spotkania.
Zapis całości seminarium znajduje się: https://youtu.be/A6dACNM0IuQ


E-PUBLIKACJE

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego rozpoczęła w maju 2013 r. wydawanie ogólnodostępnej (open access), elektronicznej serii wydawniczej, poświęconej aktualnym zagadnieniom praktyki i teorii prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

Wydawnictwo obejmuje monografie oraz artykuły (research papers). Wszystkie publikacje są recenzowane.

Zapraszamy do udziału badaczy z innych uniwersytetów i szkół wyższych. Mamy nadzieję, że wolny dostęp do publikacji wzbogaci dyskusję naukową w Polsce.

Redaktor naukowy serii
Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Dane kontaktowe

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

  • Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.13 90-232 Łódź
tel: 42-635-40-38 e-mail: www: https://wpia.uni.lodz.pl/kepk/

Skład osobowy