Katedra Postępowania Cywilnego II

Opis zadań

Przedmiot badań Pracowników Katedry są:

orzeczenia sądowe, środki zaskarżenia, umowy procesowe, tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, europejskie i międzynarodowe postępowanie cywilne.


Ogłoszenie:

Pierwsze spotkanie grupy seminaryjnej Administracji stacjonarnej II stopnia odbędzie się w środę 21.02.2024 r o godz. 15.00 w sali dydaktycznej KPC II pok. 1.25. Terminy pozostałych spotkań do ustalenia z grupą.

prof. J. Jagieła

___________________________________________________________________________________________________________________________
Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Cywilnego II

Skład osobowy