Katedra Postępowania Cywilnego II

Opis zadań

Przedmiot badań Pracowników Katedry są:

orzeczenia sądowe, środki zaskarżenia, umowy procesowe, tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu egzekucyjnym, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, europejskie i międzynarodowe postępowanie cywilne.


Ogłoszenie

W związku z zaplanowanym w Łodzi posiedzeniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz znacznymi zmianami i utrudnieniami komunikacyjnymi spowodowanymi tym posiedzeniem najbliższe zebranie naukowe Katedry Postępowania Cywilnego II UŁ (z dnia 1 grudnia 2022 r.) zostało przesunięte na dzień 12 stycznia 2023 r. o godz. 18.00.


Link do IV Forum Prawa Procesowego

https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/szczegoly?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=40075&cHash=5cbea34f1e0225823801c6075e8c390b

Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Cywilnego II

Skład osobowy