PROFIL PRACOWNIKA: Józef Jagieła

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz pracownika naukowo-dydaktycznego, określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz aktach wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego, polegających przede wszystkim na:

1) prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa postępowania cywilnego, w szczególności postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,

2) powadzenie zajęć dydaktycznych, tj. wykładów, konwersatoriów i seminariów magisterskich.

BIOGRAM

OGŁOSZENIE

W semestrze letnim 2022/2023 - dyżur w środy, godz. 17.00-18.30.

Dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ




W zupełnie wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem aplikacji Team po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty wydziałowej jjagiela@wpia.uni.lodz.pl

Proszę podać propozycję terminu spotkania 3 dni wcześniej i oczekiwać na odpowiedź.

Łączenie podanym niżej linkiem do dyżuru

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


ZAINTERESOWANIA

Przedmiotem zainteresowań jest postępowanie cywilne, w szczególności: postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające i egzekucyjne.

OSIĄGNIĘCIA

Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, wyd. C.H. Beck, autor monografii pt. "Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym", Tytuły egzekucyjne" oraz artykułów glos do orzeczeń Sądu Najwyższego.

KONTAKT I DYŻURY

Służbowy: 42-635-65-97

Kopcińskiego 8/12 (sekretariat) pokój: 494 90-232 Łódź