PROFIL PRACOWNIKA: Józef Jagieła

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz pracownika naukowo-dydaktycznego, określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz aktach wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego, polegających przede wszystkim na:

1) prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa postępowania cywilnego, w szczególności postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,

2) powadzenie zajęć dydaktycznych, tj. wykładów, konwersatoriów i seminariów magisterskich.

BIOGRAM

OGŁOSZENIE

W semestrze zimowym 2023/2024 - dyżur w czwartki, godz. 16.00-17.30.

Dyżur jest w trybie stacjonarnym. Link do dyżuru jest tylko dla studentów administracji zaocznej - zaliczenie wykładu przez osoby z przedłużeniem i po wcześniejszym ustaleniu ze mną terminu spotkania drą e-mail.

Dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ

UWAGA

Dyżur z dnia 30 listopada 2023 (czwartek), godz. 16.00-17.30 jest przeniesiony na dzień 29 listopada 2023 r. (środa), godz. 14.00-15-30. Ponadto będę obecny na Wydziale, pok. 494 w dniu 2 grudnia 2023 r. (sobota) od godz. 15.30 do 16.00.

Prof. Józef JagiełaOGŁOSZENIE

Osoby posiadające wpis warunkowy na V rok, mogą przystępować do egzaminu z postępowania cywilnego w godzinach dyżuru, bez uprzedniego ustalania terminu.

dr hab. Józef Jagieła, prof. UŁ

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


ZAINTERESOWANIA

Przedmiotem zainteresowań jest postępowanie cywilne, w szczególności: postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające i egzekucyjne.

OSIĄGNIECIA

Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego, wyd. C.H. Beck, autor monografii pt. "Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym", Tytuły egzekucyjne" oraz artykułów glos do orzeczeń Sądu Najwyższego.

KONTAKT I DYŻURY

Służbowy: 42-635-65-97

Kopcińskiego 8/12 pokój: 494 90-232 Łódź

Dyżury

czwartek: 16:00-17:30 Uwaga. Dużur z dnia 26.10.2023 r. (czwartek), godz. 160.00-17.30 został przeniesiony na dzień 27.10.2023 r. (piątek) godz. 17.00-18.30. Ponadto będę obecny i można się do mnie zgłaszać dnia 28.10.2023 r. (sobota) w godz. 15.30-16.30. Prof. Józef Jagieła3 r. (piątek)