PROFIL PRACOWNIKA: Robert Kulski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonywanie obowiązków pracowniczych oraz pracownika naukowo-dydaktycznego, określonych w ustawie z 20 lipca 2018 r. Praw o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz aktach wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego, polegających przede wszystkim na:

1) prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa postępowania cywilnego,

2) powadzenie zajęć dydaktycznych, tj. wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów magisterskich.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 13:30-15:00 Uprzejmie informuję, że w najbliższym tygodniu mój dyżur wyjątkowo odbędzie się w dniu 19 lutego (poniedziałek) w godz. 11.00-12.00 zamiast w środę (21.02).

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.76 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 13:30-15:00 Uprzejmie informuję, że w najbliższym tygodniu mój dyżur wyjątkowo odbędzie się w dniu 19 lutego (poniedziałek) w godz. 11.00-12.00 zamiast w środę (21.02).