Katedra Prawa Cywilnego

Opis zadań

Katedra Prawa Cywilnego istnieje na WPiA UŁ w zasadzie od chwili utworzenia Uniwersytetu, a jej kierownikiem, począwszy od 18 czerwca 1949 r., był jeden z najwybitniejszych cywilistów polskich XX w., prof. dr hab. Adam Szpunar, Rektor UŁ w latach 1956 – 1962. Po przejściu Profesora na emeryturę Katedrę objęła prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, także uznana – nie tylko w Polsce – cywilistka, pracująca w Katedrze niemal od chwili jej powstania. Tych dwoje uczonych o ustalonej międzynarodowej pozycji naukowej, nieprzerwanie utrzymujących kontakty z cywilistami w państwach zachodnich, zapewniło Katedrze i jej pracownikom bezpieczne przetrwanie okresu PRL-u, gdy rozwój nauk prawnych pozostawał pod wpływem ideologii sowieckiej. Niemal wszyscy asystenci zatrudniani w Katedrze, dzięki stypendiom francuskim, odbyli studia na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasbourgu. Współpracę z zagranicznymi uczonymi kontynuował kolejny kierownik Katedry, prof. Tomasz Pajor. Dzięki tym relacjom pracownicy Katedry nigdy nie utracili kontaktu z nauką europejską, zwłaszcza z cywilistami w Austrii, we Francji, w Niemczech i Szwajcarii.

Obecnie Katedra zatrudnia 15 pracowników: profesora tytularnego, pięciu profesorów uczelni, pięciu adiunktów i czworo asystentów (jeden ze stopniem doktora). W ramach Katedry funkcjonują trzy zakłady: Zakład Prawa Cywilnego, Zakład Międzynarodowego Obrotu Prawnego i Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego.

Poza podejmowaniem tematów należących do kanonu prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, rodzinne i spadkowe), pracownicy Katedry z sukcesem prowadzą badania naukowe w zakresie: prawa prywatnego międzynarodowego (dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ), prawa własności intelektualnej (dr hab. Beata Giesen, prof. UŁ), prawa medycznego i prawa ubezpieczeń (dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ), prawa sztucznej inteligencji (dr hab. Pweł Księżak, prof. UŁ) a także – z pogranicza prawa publicznego – prawa zamówień publicznych (dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ). Zainteresowania naukowe pracowników Katedry owocują organizowanymi konferencjami oraz licznymi publikacjami.

Pracownicy Katedry, w większości będący jednocześnie praktykami (sędziami, adwokatami i radcami prawnymi), prowadzą zajęcia dydaktyczne, we wszystkich formach, ze studentami wszystkich kierunków funkcjonujących na WPiA, a także na innych wydziałach UŁ (m.in. Ekonomiczno-Socjologicznym, Filologicznym, Geografii i Nauk o Ziemi) oraz na Uniwersytecie Medycznym. Są ponadto wykładowcami w ramach szkolenia aplikantów sędziowskich, adwokackich i radcowskich oraz wykładowcami i organizatorami studiów podyplomowych (m. in. „Szkoły Prawa Francuskiego”, Prawa Zamówień Publicznych).


Terminy egzaminu z prawa autorskiego:

Dla studentów stacjonarnych:

12 stycznia 2024 (piątek), godz. 12.00, pok. 4.03

19 stycznia 2024 (piątek), godz. 12.00, pok.4.03

29 stycznia 2024 (poniedziałek), godz. 18.00, pok. 4.03

23 luty 2024 (piątek), godz. 18.00, pok. 4.03

Dla studentów wieczorowych:

12 stycznia 2024 (piątek), godz. 18.00, pok. 4.03

19 stycznia 2024 (piątek), godz. 18.00, pok.4.03

29 stycznia 2024 (poniedziałek), godz. 18.00, pok. 4.03

23 luty 2024 (piątek), godz. 18.00, pok. 4.03


ZAPISY DOSTĘPNE OD 27 GRUDNIA 2023 R. W USOSSEMINARIA DLA STUDENTÓW V ROKU W KATEDRZE PRAWA CYWILNEGO

W ROKU AKAD. 2023/2024

 • Seminarium magisterskie - Prawo Cywilne dla studentów V roku prawa stacjonarnego (prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka ), stanowiące kontynuację seminarium dla studentów IV roku – wtorek godz.10.00-11.30 sala -1.16

 

 • Seminarium magisterskie - Prawo własności intelektualnej dla studentów V roku prawa stacjonarnego (prowadzący:dr Krzysztof Kurosz)

 • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa wieczorowego (prowadzący: dr hab. Małgorzata Serwach prof. UŁ ) -środa, godz.19.00-20.30 sala-1.16
 • Seminarium magisterskie dla studentów V roku prawa zaocznego (prowadzący: dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ ) - sobota, godz. 10.30 -12.00

 

 • Seminarium magisterskie dla studentów I roku adm. II º stacjonarnej (prowadzący: dr hab. Wojciech Robaczyński prof. UŁ )

 

 • Seminarium licencjackie dla studentów II roku administracji II º stacjonarnej (prowadzący: dr hab. Wojciech Robaczyński prof. UŁ )

 

 • Seminarium doktorskie ( prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka )- czwartek godz.


SEMINARIA DLA STUDENTÓW IV ROKU W KATEDRZE PRAWA CYWILNEGO

W ROKU AKAD. 2023/2024

 • Seminarium magisterskie dla studentów IV roku prawa stacjonarnego (prowadzący: dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ )- piątek, godz. 10.00 - 11.30, sala 1.16
 • Seminarium magisterskie-Prawo własności intelektualnej dla studentów IV roku prawa stacjonarnego o (prowadzący:dr hab.Beata Giesen prof. UŁ) - piątek 10.30-12.00 - sal 4.03
 • Seminarium magisterskie dla studentów IV roku prawa wieczorowego (prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka) -wtorek 14.30-16.00-sala -1.16
 • Seminarium magisterskie dla studentów IV roku prawa zaocznego (prowadzący: dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ )- sobota, godz. 10.30 -12.00


Konwersatorium metodyczne na wszystkich typach studiów prowadzą:

 • dr hab. Małgorzata Serwach prof. UŁ
 • dr Krzysztof Kurosz
 • dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ- konwersatoriummetodyczne dla III roku prawa dziennego - piątek, godz. 8.15-9.45 sala 1.16


Dane kontaktowe

Katedra Prawa Cywilnego

Skład osobowy

Lista jednostek