PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Serwach

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach: prawo oraz prawo ochrony zdrowia

2) wykład z prawa zobowiązań (III rok prawo wieczorowe); seminarium z prawa cywilnego, wykład specjalizacyjny medyczna odpowiedzialność cywilna, postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych oraz konwersatoria: odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym (IV i V rok prawa)

3) działalność naukowa w zakresie prawa cywilnego, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentowi w związku z leczeniem (szkoda medyczna) oraz ubezpieczeń gospodarczy i zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń OC)

4) działalność badawcza w zakresie odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności medycznej oraz ubezpieczeń OC

KONTAKT I DYŻURY

42 635 46 19 - sekretariat: 42-635-46-33

Kopcińskiego 8/12 (Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego) pokój: 4.29 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 18:00-19:00