PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Serwach

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach: prawo oraz prawo ochrony zdrowia

2) wykład z prawa zobowiązań (III rok prawo wieczorowe); seminarium z prawa cywilnego, wykład specjalizacyjny medyczna odpowiedzialność cywilna, postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych oraz konwersatoria: odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym (IV i V rok prawa)

3) działalność naukowa w zakresie prawa cywilnego, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną pacjentowi w związku z leczeniem (szkoda medyczna) oraz ubezpieczeń gospodarczy i zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń OC)

4) działalność badawcza w zakresie odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności medycznej oraz ubezpieczeń OC

BIOGRAM

Członek:

1) Krajowej Rady Transplantacyjnej: przewodnicząca Komisji Prawnej, Legislacji i Regulacji Międzynarodowych oraz członek Komisji Etycznej KRT

2) Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych\

3) W latach 2021 - 1018 była Przewodniczącą Łódzkiej Komisji ds. Orzekania z Zdarzeniach Medycznych, obecnie jestem Vice przewodniczącą II kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

członek dwóch organizacji:

1) AIDA - Assotiation Internationale de Droit des Assurances - Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeń

2) Stowarzyszenia: Bezpieczeństwo na Rzecz Pacjentów

członek redakcji czasopism naukowych:

1) kwartalnika Prawo Asekuracyjne

2) miesięcznika Medycyna Praktyczna

a także:

1) Rady Naukowej PZUW

2) Rady Programowej e-MBA w ochronie zdrowia

3) Doradczego Komitetu Naukowego działającego przy Rzeczniku Finansowym

4) Doradczego Komitetu naukowego działającego przy Rzeczniku UbezpieczonychKONTAKT I DYŻURY

42 635 46 19 - sekretariat: 42-635-46-33

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.30 90-232 Łódź

Dyżury

środa: 00:00-00:15 Uprzejmie informuję, że zmieniły się godziny dyżuru w semestrze letnim 2024: 20.06, g. 15.30-16.30; 25.06, g. 16.00 - 17.00; 5.07, g. 12.00 - 13.00