Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego

Opis zadań

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego prowadzi badania z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego.

Przedmiotem badań naukowych oraz publikacji pracowników Zakładu są w szczególności: międzynarodowe prawo zobowiązań, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe.

Pracownicy Zakładu publikują również prace z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prowadzą zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu.

Dane kontaktowe

Zakład Międzynarodowego Obrotu Cywilnego

  • Kopcińskiego 8/12 pokój: pok. 3.65 i 3.66 - trzecie piętro, beczka C 90-232 Łódź

Skład osobowy