PROFIL PRACOWNIKA: Filip Nowak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UŁ

BIOGRAM

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi.

ZAINTERESOWANIA

Prawo prywatne międzynarodowe, prawo cywilne.

KONTAKT I DYŻURY

kontakt nieaktualny w okresie pandemii: 42-635-46-30