PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Księżak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Zaawansowane badania naukowe współczesnych problemów prawa cywilnego.

2. Dydaktyka (wykłady, konwersatoria i seminaria) z zakresu prawa cywilnego.

ZAINTERESOWANIA

Prawo prywatne w kontekście sztucznej inteligencji, robotów, transhumanizmu i cyborgów.

Prawo spadkowe.


OSIĄGNIECIA

KSIĄŻKI, ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Artificial Intelligence and the Dawn of Cyborg Law. Key Legal Challenges for Private Law in the Era of Human Augmentation, Allerhand Publishing 2024, ss. 78. https://www.glosprawa.pl/files/files/87_1709752255...

[współautor Sylwia Wojtczak] Toward a Conceptual Network for the Private Law of Artificial Intelligence, Springer Cham 2023, ss. 296, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-1...

[współautor Sylwia Wojtczak] A Human Being Must Obey the Commands of a Robot! CAVs, Asimov’s Second Law and the New Ground-Breaking Ethics, w: Guarda, T., Portela, F., Augusto, M.F. (eds) Advanced Research in Technologies, Information, Innovation and Sustainability. ARTIIS 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1676. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20316-9_29

Ochrona przyszłych wierzycieli (art. 530 k.c.), w: Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli / Kaźmierczyk Aneta, Michałowska Kinga, Szaraniec Monika (red.), 2023, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s. 493-502.

System autonomiczny (AI) jako przedmiot wspólnego gospodarstwa domowego, w: Ius et Ratio. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, red. Witold Borysiak, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Olechowski, Jacek Wierciński, Warszawa 2022, s. 523-537., 2022, Wolters Kluwer

Miejsce sztucznej inteligencji (AI) w systemie prawa - w poszukiwaniu założeń przyszłego płynnego modelu prawa, w: Z zagadnień systemu prawa. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Czechowskiego, red. A. Niewiadomski, K. Marciniuk, P. Litwiniuk, Warszawa 2021 , strony 521-529., 2021, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Sztuczna inteligencja i roboty autonomiczne w medycynie, s. 1185-1220, w: System Prawa Medycznego. Tom 3. Organizacja systemu ochrony zdrowia, red. D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz, Warszawa 2020., 2020, C.H.Beck,

Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (AI), w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II, red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka, Warszawa 2020, strony 294-307., 2020, Wolters Kluwer

[współautor] Instytucje prawa rolnego, red. Małgorzata Korzycka, Warszawa 2019; rozdziały: VII. Zasób własności rolnej Skarbu Państwa (s. 318-334); VIII. Umowy służące wymianie pokoleń w rolnictwie (s. 335-350), 2019, Wolters Kluwer , https://www.profinfo.pl/sklep/instytucje-prawa-rol...

[współautor] Zabezpieczenia wierzytelności, red. K. Szadkowski, K. Żok, Warszawa 2019; rozdział: Pełnomocnictwo w celu zabezpieczenia roszczenia, s. 19-30, 2019, Wolters Kluwer Polska, https://www.profinfo.pl/sklep/zabezpieczenia-wierz...

Charakter prawny aktu poświadczenia dziedziczenia, s. 1-16, w: Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. Andrzej Marciniak, Warszawa 2019., 2019, C.H.Beck, https://www.ksiegarnia.beck.pl/18443-notarialne-po...

[współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017-2019, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2017-2019, C.H.Beck, https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/ko...

[współautor Joanna Mikołajczyk] Gospodarstwo rodzinne w prawie spadkowym - czy możliwe jest rozwiązanie konfliktu konstytucyjnych wartości?, w: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2017, 2017, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, http://www.fapa.org.pl/publikacjePDF/Integracja ...

Nabycie nieruchomości rolnej wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego., w: Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, J. Mikołajczyk, Warszawa 2017. , 2017, Wolter Kluwer.

Przejście autorskich praw osobistych na następców zmarłego twórcy, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. T. Targosz, P. Podrecki, P. Kostański, Warszawa 2017, 2017, Wolters Kluwer

Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI), w: Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, red. W. Robaczyński, Łódź 2017, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Skutki prawne naruszenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zamierzającego zawrzeć umowę z konsumentem, s. 152-161, w: Ustawa o prawach konsumenta, red. M. Namysłowska, D. Karczewska, T. Skoczny, Warszawa 2015, 2015

[współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, wyd. 2, Warszawa 2014; komentarz do art. 23-24 (s. 267-352), art. 43 (s. 437-446), art. 58 (s. 642-672)., 2014, Wolters Kluwer.

[współautor] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2013, komentarz do art. 8-22, 180-221, 252-279, 405-413, 991-1011., 2013, C.H.Beck

Podstawienie powiernicze zapisobiercy, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013, s. 561-568., 2013

[Współautor] Reklama. Aspekty prawne, red. M. Namysłowska, Warszawa 2012, rozdział: Odpowiedzialność cywilna agencji reklamowej, s. 729-741., 2012, Wolters Kluwer

Sposób ujawnienia w testamencie przyczyny wydziedziczenia, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 515-523., 2012, Wolters Kluwer

Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 512., 2012, Lexis Nexis, https://www.profinfo.pl/sklep/zachowek-w-polskim-p...

Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 510-522., 2012

Zapis windykacyjny, Warszawa 2012, ss. 256., 2012, Lexis Nexis, https://www.profinfo.pl/sklep/zapis-windykacyjny,2...

Przedsiębiorstwo wobec śmierci przedsiębiorcy, w: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J.Katner, U. Promińska, Warszawa 2010, s. 154-162., 2010

Zachowek w polskim prawie spadkowym, wyd. 1, Warszawa 2010, ss. 480., 2010, Lexis Nexis

[współautor] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, wyd. 1, Warszawa 2009; komentarz do art. 23-24 (s 238-313), art. 43 (s. 391-398), art. 58 (s. 575-604)., 2009

Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 KC. Komentarz, Warszawa 2007, ss. 277 + XIX., 2007, C.H.Beck

Świadczenie niegodziwe, Warszawa 2007, ss. 341 + XXVII., 2007

[współautor] Wpływ prawa niemieckiego na polskie prawo prywatne, w: Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006, s. 41-54., 2006

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

Prawo spadkowe, Warszawa 2017, ss. 503, Wolters Kluwer, https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-spadkowe,45075...

ARTYKUŁY

Sztuczna inteligencja jako wychowawca, opiekun i reprezentant, Prawo i Więź 2023, nr 3 (46), https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/666

Prawo cyborgów (4). Podmiotowość i uczestniczenie w obrocie, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2023, t. 6 nr 1 (11) https://glosprawa.pl/artykul-299/prawo-cyborgow-4-...

Prawo cyborgów (3). Rozmowa ze sztuczną inteligencją o prawie cyborgów, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2022, t. 5 nr 2 (10), https://glosprawa.pl/artykul-285/prawo-cyborgow-3-...

Prawo cyborgów (2). Własność i dobra osobiste, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2022, t. 5 nr 1 (9). https://glosprawa.pl/artykul-261/prawo-cyborgow-2-...

[wpółautor Sylwia Wojtczak] Causation in Civil Law and the Problems of Transparency in AI, European Review of Private Law, 2021, https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Europea...

[współautor Sylwia Wojtczak] Prawo autorskie wobec sztucznej inteligencji (próba alternatywnego spojrzenia), Państwo i Prawo 2021, nr 2, s. 18-33., 2021

My, Naród? Konstytucjonalizacja sztucznej inteligencji, czyli o potrzebie przemodelowania założeń ustrojowych, Przegląd Sejmowy 2021, nr 4, s. 65-87., 2021, https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/2A1458FD2E...

Prawo cyborgów (1). Wprowadzenie w problematykę, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2021, t. 4 nr 2 (8), s. 551-563. , 2021, Fundacja im. Aliny i Leszka Allerhandów, https://glosprawa.pl/artykul-242/prawo-cyborgow-1-...

[współautor Sylwia Wojtczak] AI versus robot: in search of a domain for the new European civil law, Law, Innovation and Technology 2020, issue 2., 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579...

[współautor Sylwia Wojtczak] Prawa Asimowa czyli science fiction jako fundament nowego prawa cywilnego, Forum Prawnicze 2020, nr 4., 2020, Forum Prawnicze, https://forumprawnicze.eu/attachments/article/396/...

Rolnik jako twórca. Prawnoautorska ochrona dzieła sztuki rolnej, Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 2018, t. 1, nr 1-2., 2018, https://glosprawa.pl/artykul-5/rolnik-jako-tworca-...

Kilka uwag o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie z majątku Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, w: Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017., 2017, Wydawnictwo Sejmowe

Rola sądu opiekuńczego w sprawach spadkowych, Rodzina i Prawo 2017, nr 38-39, s. 5-21., 2017

[współautor Wojciech Robaczyński] Dysponowanie zwłokami ludzkimi dla celów naukowych i medycznych, Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 59-69., 2015

Dobrodziejstwo inwentarza po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2015 r. - aspekty materialnoprawne, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, nr 4, s. 875-910., 2015

Kilka uwag o przyroście (art. 965 k.c.), Przegląd Sądowy 2014, nr 1, s. 68-76., 2014

[współautor Witold Borysiak] O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, Przegląd Sądowy 2013, nr 7-8, s. 30-50., 2013

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (art. 213-218 KC), Monitor Prawniczy 2013, nr 12, s. 623-628., 2013

[współautor Wojciech Robaczyński] Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jako czyn niedozwolony, w: Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Toruń 24-25 czerwca 2011 r., red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012. s. 334-351., 2012

[współautor Wojciech Robaczyński] Skuteczność woli zmarłego co do jego pochówku i sprawowania kultu jego pamięci, Palestra 2012, nr 9-10, s. 27-38. , 2012

Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za zachowek, Rejent 2012, nr 1, s. 35-53., 2012

[współautor Witold Borysiak] Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, Rejent 2011 nr 7-8, s. 67-85., 2011

Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2011, z. 4, s. 1043-1091., 2011

[współautor Witold Borysiak] Dziurawe przepisy o dziedziczeniu ustawowym, Rzeczpospolita. Prawo co dnia z 18.6.2009 r., s. C6., 2009

Wygaśnięcie obowiązku zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 409 KC), Edukacja Prawnicza 2009, nr 2, s. 28-34., 2009

Przepadek świadczenia jako instytucja cywilnoprawna (art. 412 KC), Edukacja Prawnicza 2008, nr 12, s. 19-24., 2008

Pojęcie zderzenia się pojazdów. Na marginesie artykułu dr. Wojciecha Robaczyńskiego "Kontrowersje wokół pojęcia ruchu pojazdu", Palestra 2007, nr 9-10, s. 109-111., 2007

Precarium w prawie polskim, Rejent 2007, nr 2, s. 58-76., 2007

Naruszenie własności nieruchomości jako źródło bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2006, nr 4, s. 69-83., 2006

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przelaniem się wody z wyższej kondygnacji, Monitor Prawniczy 2006, nr 4, s. 189-195., 2006

Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, Państwo i Prawo 2006, nr 11, s. 54-66., 2006

Roszczenie windykacyjne współwłaściciela, Łódzki Biuletyn Notarialny nr 9, kwiecień 2006, s. 75-86., 2006

Transmissio hereditatis w prawie polskim, Rejent 2006, nr 9, s. 85-99., 2006

Żądanie wykonania polecenia, Przegląd Sądowy 2006, nr 4, s. 49-61., 2006

Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu, Przegląd Sądowy 2005, nr 1, s. 71-86., 2005

Rzeczy niczyje, Rejent 2005, nr 4, s. 59-81., 2005

Zasada in pari delicto potior est conditio defendentis w prawie porównawczym, Państwo i Prawo 2005, nr 11, s. 72-87., 2005

GLOSY

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r. , III CSK 330/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 1, poz. 1. , 2019

[współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 9, poz. 87., 2018

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.09.2017 r., V CSK 50/17, Studia Prawno-Ekonomiczne tom CVII, 2018., 2018, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.02.2017 r., V CSK 327/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 7-8, poz. 70., 2018

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.10.2015 r., I CSK 893/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 2, poz. 14, s. 35-40., 2018

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017 r., III CZP 110/16, Rejent 2017, nr 9, s. 124-132., 2017

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.11.2015 r., III CSK 16/15, Rejent 2017, nr 5, s. 91-97., 2017

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2016 r., I CSK 695/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, nr 12, poz. 126., 2017

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.06.2015 r., I CSK 596/14, Monitor Prawniczy 2016, nr 14, s. 775-778., 2016

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28.05.2015 r., III CSK 352/14, Rejent 2016, nr 3, s. 122-131., 2016

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.8.2015 r., V CSK 635/14, Rejent 2016, nr 1, s. 139-146., 2016

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CZP 70/14, Przegląd Sądowy 2016, nr 1, s. 119-123., 2016

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3.12.2015 r., III CZP 85/15, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 9, poz. 84, s. 1188-1193., 2016

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.9.2014 r., I CSK 682/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 6, poz. 55, s. 765-768., 2016

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r., II CSK 53/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 7-8, poz. 63, s. 881-885., 2016

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2015 r., IV CSK 690/14, Palestra 2016, nr 9, s. 94-97., 2016

[współautor Katarzyna Duszyńska-Misarko] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r., III CSK 301/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 12, poz. 117, s. 1730-1735. , 2015

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.6.2014 r., II CSK 541/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 16, s. 882-884., 2015

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.12.2013 r., III CZP 79/13, Państwo i Prawo 2015, nr 10, s. 123-128., 2015

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.2.2014 r., III CZP 95/13, Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 132-138., 2015

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.11.2013 r., II CSK 104/13, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, t. 94, s. 171-178., 2015

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.05.2014 r., II CSK 52/14, Glosa 2015, nr 3, s. 41-46., 2015

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.5.2014 r., V CSK 361/13, Monitor Prawniczy 2015, nr 6, s. 313-316. , 2015

[współautor Katarzyna Duszyńska] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.8.2012 r., III CZP 39/12, Przegląd Sądowy 2014, nr 7-8, s. 181-188., 2014

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.11.2013 r., I CSK 329/13, Rejent 2014, nr 5, s. 105-111., 2014

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., V CSK 549/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2014, nr 1, poz. 4, s. 53-57., 2014

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.5.2013 r., III CZP 22/13, Monitor Prawniczy 2014, nr 16, s. 867-870., 2014

[współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.11.2012 r., III CZP 61/12, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 2, s. 98-106., 2014

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 23.9.2010 r., III CZP 51/10, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014, tom XCII, s. 185-191., 2014

[współautor Bartosz Kucharski] Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, Prawo Asekuracyjne 2013, nr 4, s. 111-117., 2013

[współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1.12.2011 r., I CSK 419/10, Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 118-124., 2013

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4.4.2012 r., I CSK 359/11, Państwo i Prawo 2013, nr 11, s. 137-142., 2013

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.7.2012 r., III CZP 34/12, Rejent 2013, nr 5, s. 134-142., 2013

[współautor Katarzyna Szymura] Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29.04.2010 r., IV CSK 524/09, Państwo i Prawo 2011, nr 6, s. 126-131., 2011

[współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.4.2009 r., III CSK 298/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 11, poz. 116, s. 793-796., 2011

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.04.2010 r., III CSK 143/09, Palestra 2011, nr 7-8, s. 123-127., 2011

[współautor Katarzyna Szymura] Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.11.2009 r., III CZP 89/09, Rejent 2010, nr 10, s. 137-144., 2010

[współautor Katarzyna Szymura] Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.10.2008 r., I CSK 158/08, Studia Prawno-Ekonomiczne tom LXXXII, 2010, s. 207-214., 2010

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15.01.2010 r., I CSK 355/09, Rejent 2010, nr 12, s. 79-84., 2010

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.1.2007 r., III CZP 149/06, Przegląd Sądowy 2009, nr 1, s. 155-159., 2009

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.3.2008 r., IV CSK 509/07, Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 510-512., 2009

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10.11.2006 r., I CSK 228/06, Rejent 2008, nr 5, s. 157-162., 2008

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30.6.2005 r., IV CK 799/04, Palestra 2008, nr 5-6, s. 296-301., 2008

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.2.2004 r., II CK 444/02, Monitor Prawniczy 2008, nr 6, s. 321-324., 2008

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.1.2006 r., II CK 342/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 10, s. 574-576., 2007

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2004 r., III CK 461/03, Przegląd Sądowy 2007, nr 2, s. 112-117., 2007

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r., II CK 174/05, Monitor Prawniczy 2007, nr 23, 1325-1327., 2007

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.6.2005 r., III CZP 29/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 3, poz. 35, s. 161-165., 2006

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.6.2003 r., I CKN 390/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 9, poz. 111, s. 498-500., 2005

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.2.2004 r., V CK 272/03, Monitor Prawniczy 2005, nr 14, s. 714-716., 2005

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27.6.2002 r., IV CKN 1166/02, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 7-8, poz. 96, s. 421-423., 2004

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.12.1993 r., II KRN 289/93, Monitor Prawniczy 1999, nr 7, s. 44-46., 1999

INNE PUBLIKACJE

Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 767., 2015

Recenzja książki Witolda Borysiaka, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Państwo i Prawo 2014, nr 5, s. 119-122., 2014

Kodeks cywilny. Przepisy z orzecznictwem, Warszawa 2008, ss. 621., 2008Toward a Conceptual Network for the Private Law of Artificial Intelligence


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-47

Dyżury

poniedziałek: 10:30-12:00