PROFIL PRACOWNIKA: Beata Giesen

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego

BIOGRAM

Prawo cywilne, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej.

OSIĄGNIECIA

Wśród osiągnięć naukowych wskazać można kilkadziesiąt publikacji artykułowych oraz kilkanaście monografii autorskich i współautorskich.

W roku 2016 monografia "Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny" (rok wydania 2013), w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” została uznana za najlepszą pracę habilitacyjną. Wcześnie, w roku 2014 ta sama monografia została nagrodzona w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego: 42-635-46-19

Dyżury

piątek: 12:00-13:30 Uprzejmie informuję, że w dniu 22.03.2024 dyżur odbędzie się zdalnie na platformie Teams. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o uprzedni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.