Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

Opis zadań

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, stanowiące jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zostało utworzone 1 grudnia 1997 r.

Pracami Centrum kieruje prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Zastępcą kierownika jest dr hab. Ziemowit Kukulski prof. UŁ. Działania Centrum są inicjowane i nadzorowane przez Radę Programową, pod przewodnictwem prof. Johannesa de Goede.
Członkami Rady Programowej są prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Małgorzata Król, prof. dr hab. Michał Seweryński, dyr. Elżbieta Żuchaj.
Podstawowa działalność Centrum obejmuje:

  • gromadzenie dokumentacji (tzn. publikacji: książek i czasopism, tekstów aktów prawnych, orzeczeń sądowych) dotyczących polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego (biblioteka Centrum jest największą specjalistyczną biblioteką podatkową w Polsce);
  • prowadzenie badań w dziedzinie krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego;
  • organizowanie konferencji i seminariów dla praktyków (sędziów, pracowników administracji podatkowej, doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych), naukowców i studentów zainteresowanych problematyką prawa podatkowego;
  • coroczne organizowanie konkursu studenckiego na najlepszą pracę o tematyce podatkowej;
  • prowadzenie Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego;
  • współpracę z Ministerstwem Finansów;
  • od 1999r. wydawanie czasopisma podatkowego ("Kwartalnika Prawa Podatkowego") i publikację książek o tematyce podatkowej;
  • wspieranie badań naukowych w dziedzinie opodatkowania prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów (m.in. przyznawanie stypendiów naukowych, finansowanie zagranicznych pobytów badawczych i wyjazdów konferencyjnych).

Dane kontaktowe

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-50 e-mail: www: https://cdisp.uni.lodz.pl

Skład osobowy