Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego

Opis zadań

Dnia 1 lipca 1994 r. z inicjatywy ówczesnego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Michała Seweryńskiego została utworzona Katedra Prawa Europejskiego jako Chair Jean Monnet w ramach programu Unii Europejskiej. Współzałożycielką Katedry była prof. Maria Królikowska-Olczak. W skład Katedry, której kierownictwo objął prof. dr hab. Michał Seweryński, weszły dwa Zakłady: Zakład Europejskiego Prawa Socjalnego i Zbiorowych Stosunków Pracy (kierownikiem został prof. n. dr hab. Zbigniew Hajn) i Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego, pod kierownictwem prof. n. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak.

W 1995 r. w Katedrze utworzono Zakład Europejskiego Prawa Instytucjonalnego, którego kierownictwo sprawowała prof. dr hab. Anna Wyrozumska.

W 2008 r. nastąpiła zmiana struktury katedry. Wyodrębniła się Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, pod kierownictwem prof. Anny Wyrozumskiej, zaś dotychczasowa nazwa katedry uległa zmianie na Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy, w skład której weszły dwa Zakłady: Europejskiego Prawa Gospodarczego (prof. Maria Królikowska-Olczak) i Zbiorowego Prawa Pracy (prof. Zbigniew Hajn). W 2009 r. dokonano kolejnej zmiany organizacyjnej przez podział Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy na Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego, której kierownictwo powierzono prof. Marii Królikowskiej-Olczak oraz samodzielny Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, którego kierownikiem został prof. Zbigniew Hajn.

W 2017 r. w strukturę Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego została wcielona Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego.

Od września 2019 r. kierownikiem Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego jest dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ.

Dane kontaktowe

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego

Skład osobowy

Lista jednostek