PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Grzejdziak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

BIOGRAM

Jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pełnię także funkcję opiekuna Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych i kierownika studiów podyplomowych - "Prawna obsługa przedsiębiorców".

Jestem członkiem stowarzyszonym, bliskim współpracownikiem naukowym i koordynatorem obszaru prawa pomocy państwa w Centrum Badań Antymonopolowych i Regulacyjnych oraz autorem licznych publikacji poświęconych tematyce prawa ochrony konkurencji, prawa pomocy państwa i prawa energetycznego, w tym trzykrotnie wyróżnionej w konkursie CARS na najlepszą książkę z zakresu prawa ochrony konkurencji i prawa regulacyjnego monografii poświęconej prawnej regulacji finansowania usług publicznych w UE. Odbywałem także staże naukowe w Belgii, jako pracownik naukowy i członek Centrum Prawa Europejskiego Vrije Universiteit Brussel, oraz w Ukrainie. Jestem stałym recenzentem Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego oraz Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie praktyczne w stosowaniu prawa konkurencji, prawa pomocy państwa i prawa energetycznego.

ZAINTERESOWANIA

Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest prawo ochrony konkurencji, w tym prawo pomocy państwa i prawo antymonopolowe, prawo gospodarcze publiczne, a w szczególności: konstytucyjna regulacja ustroju gospodarczego, regulacja sektorowa oraz prawna regulacja usług publicznych.

OSIĄGNIECIA

Byłem uczestnikiem licznych stypendiów międzynarodowych, w tym Senior Fulbright Award i Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. W 2020 r. otrzymałem stypendium programu im. M. Bekkera na realizację projektu badawczego dotyczącego porównawczych aspektów postępowania w stosowaniu prawa konkurencji do fuzji niehoryzontalnych w Institute for Consumer Antitrust Studies, Loyola University Chicago. Jestem laureatem nagrody II-go stopnia Rektora UŁ za cykl publikacji poświęconych węzłowym aspektom stosowania prawa konkurencji oraz trzech wyróżnień w konkursie CARS na najlepszą książkę poświęconą prawu konkurencji i prawu regulacyjnemu.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-64-33

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.27 90-232 Łódź