Katedra Prawa Karnego

Opis zadań

Prace badawcze pracowników Katedry Prawa Karnego ogniskują się głównie wokół prawa karnego materialnego, w tym nauki o przestępstwie i karze. W szczególności pracownicy prowadzą dociekania naukowe w zakresie koncepcji obiektywnego przypisania, form zjawiskowych i stadialnych przestępstwa, teorii kryminalizacji, a także gospofdarczego prawa karnego oraz medycznego prawa karnego.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Karnego

  • Kopcińskiego 8/12 (Sekretariat Katedry Prawa Karnego ) pokój: 4.60 90-232 Łódź
tel: 42-635-46-24 e-mail: www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/instytuty-katedry-zaklady/katedra-prawa-karnego

Skład osobowy

Lista jednostek