Katedra Postępowania Cywilnego I

Opis zadań

Zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe kolegium do spraw nauki. Badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na szeroko ujmowanym postępowaniu cywilnym, w tym postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym, upadłościowym i arbitrażowym. Szczególnie intensywnie rozwijane są badania instytucji postępowania cywilnego na płaszczyźnie aksjologicznej. W tym celu przy Katedrze powołane zostało w 2019 r. Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych.


Seminaria w Katedrze Postępowania Cywilnego I w roku akademickim 2023/2024

Postępowanie cywilne seminarium magisterskie PD V r.

Prof. S. Cieślak/prof. M. Muliński/prof. M. Krakowiak

środa, godz. 18.00-19.30, pierwsze seminarium 11.10.2023


Postępowanie cywilne seminarium PD IV r.

Prof. S. Cieślak, spotkanie organizacyjne, środa,

11.10.2023, godz. 17.45, pok. 3.86


Postępowanie cywilne seminarium PW IV r.

dr T. Strumiłło spotkanie organizacyjne, środa,

11.10.2023, godz. 19.15, pok. 1.34


Postępowanie cywilne seminarium PW V r.

prof. M. Muliński środa, godz. 16.00-17.30

(od 11.10.2023)


Postępowanie cywilne seminarium PZ IV r. (zgodnie z planem)

Prof. M. Krakowiak/dr M. Kostwiński


Postępowanie cywilne seminarium PZ V r. (zgodnie z planem)

Dr T. Strumiłło

Postępowanie cywilne seminarium Pr. Zatr. Kadry i Płace I r. (zgodnie z planem)

prof. M. Muliński/dr T. Strumiłło

Postępowanie cywilne seminarium Pr. Zatr. Kadry i Płace II r. (zgodnie z planem)

prof. M. Muliński

Dane kontaktowe

Katedra Postępowania Cywilnego I

Skład osobowy