Zespół ds. Projektów

Opis zadań

  • Wsparcie w przygotowywaniu projektów (pomoc dla zespołów merytorycznych przygotowujących projekty, w tym w zakresie opracowania wkładu rzeczowego i finansowego do wniosku aplikacyjnego oraz spełnienia wymogów formalnych);
  • pomoc w realizacji projektów (wsparcie zespołów projektowych w zakresie m.in. interpretacji wytycznych, wskazówek dot. zarządzania i sprawozdawczości projektów);
  • opiniowanie projektów, monitoring konkursów;
  • pomoc w przygotowaniu ofert w postępowaniach przetargowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • przygotowanie projektów z własnej inicjatywy przy wsparciu ekspertów;
  • wsparcie międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich;
  • promocja Wydziału Prawa i Administracji UŁ.


Zespół ds. Projektów - projekty

Kierownik Zespołu
Monika Staniszewska
email: mstaniszewska@wpia.uni.lodz.pl

Marcin Ścisło
email: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

Karol Mordel
email: kamordel@wpia.uni.lodz.pl

pokoje 2.13 i 2.12
tel.: 42 635 63 48

Dyżury w godzinach 7:30 - 15:30 (pn-pt).


International Office

Marta Mucha
Zofia Kwiecień

e-mail: international.office@wpia.uni.lodz.pl
pokój 2.11
tel. 42 635 46 16

Dyżury w godzinach 10:00-15:00 (pn-pt).


Komunikacja i PR

Daniel Maliński

e-mail: promocja@wpia.uni.lodz.pl
pokój 2.06
tel.: 42 635 47 05Dane kontaktowe

Zespół ds. Projektów

  • Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-ds-projektow

Skład osobowy