Zespół ds. Projektów

Opis zadań

  • Wsparcie w przygotowywaniu projektów (pomoc dla zespołów merytorycznych przygotowujących projekty, w tym w zakresie opracowania wkładu rzeczowego i finansowego do wniosku aplikacyjnego oraz spełnienia wymogów formalnych);
  • pomoc w realizacji projektów (wsparcie zespołów projektowych w zakresie m.in. interpretacji wytycznych, wskazówek dot. zarządzania i sprawozdawczości projektów);
  • opiniowanie projektów, monitoring konkursów;
  • pomoc w przygotowaniu ofert w postępowaniach przetargowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  • przygotowanie projektów z własnej inicjatywy przy wsparciu ekspertów;
  • wsparcie międzynarodowej wymiany studentów i nauczycieli akademickich;
  • promocja Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Dane kontaktowe

Zespół ds. Projektów

  • Kopcińskiego 8/12 (Zespół ds. Projektów) 90-232 Łódź
www: https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/zespol-ds-projektow

Skład osobowy