PROFIL PRACOWNIKA: Monika Staniszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Koordynacja prac Zespołu ds. Projektów;
  • Udzielanie informacji na temat przygotowania projektów (możliwości pozyskania dofinansowania, wymogów formalnych aplikacji);
  • Wsparcie zespołów realizujących projekty ze źródeł zewnętrznych (m.in. w zakresie interpretacji wytycznych, wewnętrznych regulacji UŁ, sprawozdawczości projektowej);
  • Realizacja projektów przygotowanych przez Zespół lub zleconych przez Dziekana.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-47-26

Kopcińskiego 8/12 (Zespół ds. Projektów) pokój: 2.12 90-232 Łódź